Международна академия "Знание и иновации"

Предстоящи събития

14 и 15 февруари
2017
Лектори: Милена Колева, Галина Петрова и Енчо Йорданов