Международна академия "Знание и иновации"
12-14.05.2017
Майсторски клас "Изкуството на комуникацията"


 

Майсторски клас «ИЗКУСТВОТО НА КОМУНИКАЦИЯТА»

12 – 14 май 2017 година

 

Изкуството на комуникацията! Възникването на човешката цивилизация е резултат от общуване.  От хилядолетия се стремим да бъдем майстори в поведението си, в отношенията с другите. Но успяваме ли винаги?

Всеки успех, както и всеки провал, се дължи най-вече на умението да се представим в обществото. Това е качество, без което не можем да успеем. Нито се раждаме научени. Учим се всеки ден. Но къде, кога и с кого?

Майсторският клас „Изкуството на комуникацията”, който ВСУ „Черноризец Храбър” Ви предлага, ще Ви научи още по-добре да се представяте в обществото. Да ви приеме и хареса всеки, който Ви познава. Да пожелае всеки,  когото срещате за първи път, да бъде близо до Вас. Всеки, от когото зависи Вашата кариера, да отвори нови пространства за професионалния Ви възход.

Комуникативната култура е проекция на личните ни качества. Тя е условие за успех. Затова е нужно да обогатяваме нашите способности, да бъдем забелязани, харесани и да умеем да убеждаваме, да постигаме успехи в условията на засилена конкуренция и кризисни ситуации.

12, 13, 14 май 2017 г.,  ВСУ “Черноризец Храбър”, зала 2 на Учебно-спортен комплекс.
Начало – 12 май, 13:00 часа.
Финал – 14 май, 13:00 часа – коктейл и връчване на сертификати.

Майсторският клас влючва обучение по:
- вербална и невербална комуникация
- бизнес протокол
- дипломатически церемониал и протокол
- култура на облеклото, прическата и грима
- публични послания
- визуална реторика
- клишето в езика на комуникация
- поведение пред телевизонна камера
- правоговор и говорни ефекти
- организиране и провеждане на коктейл

 

Програма

Такса за участие:

До 30 април 2017 г.
- за външни участници – 90 лв.
- за студенти, служители и преподаватели – 40 лв.

До 12 май 2017 г.
- за външни участници – 120 лв.
- за студенти, служители и преподаватели – 60 лв.


Банкова сметка за плащане на таксата по банков път:
ТБ „Общинска банка“ АД
BIC: SOMBBGSF
IBAN код: BG40SOMB91301016075801
Основание за плащане: М.клас – Комуникация

За участие в Майсторския клас се изисква регистрация. Ръководител на майсторския клас:
Доц. д-р Георги Калагларски
0887 235 870
e-mail: kalaglarsky@yahoo.com

За допълнителна информация:
инж. Павлета Кръстева
052 359 572
0878 417 494
e-mail: pavleta.krasteva@gmail.com