Международна академия "Знание и иновации"
19-20.11.2016
Майсторски клас „Лидерство и власт в съвременната организация”


Информация за лектора:

Проф. д.пс.н. Анатолий Занковский (роден 1954) е завършил психология, с докторска степен от Московския държавен университет от 1985.

Ръководител е на Лабораторията по психология на труда към Института по психология на Руската академия на науките.

От 2004 е официален представител на Grid International в Русия. В момента е консултант по организационно развитие и формиране на корпоративна култура на редица руски и международни компании.

В периода 2000 – 2015 г. завежда катедрата по социология и психология на Московския държавен университет по икономика, статистика и информатика, а в момента /от 2013/ е професор в Московския институт по психоанализа.

Автор е на 10 книги и над 90 статии и публикации, свързани с развитието на лидерството, психологията и управлението в съвременните организации.

Член е на Руското психологическо общество, Обществото по индустриална и организационна психология (SIOP) към Американското психологическо общество (АРА, САЩ).


Програма:

Част 1

 • Лидерството: Вчера, днес и утре
 • Как се променя светът и как ние самите се променяме?!
 • Лидерство и организационни промени
 • Организацията като непрекъснато противоречие
 • Властта като основен организационен процес на преодоляване на конфликти и противоречия
 • Лидерството като оптимален способ за преодоляване на базовите организационни противоречия (конфликт) и на личностните ресурси, обезпечаващи властта
 • От диалектиката на конфликта,към диалектиката на сътрудничеството и конкуренцията
 • Образование чрез преодоляване на конфликти (диагогика)
 • Тест за разбиране и усвояване на разглеждания материал.

Част 2

 • Организацията като система
 • Парадокси и загадки на съвместната работа
 • В търсене на инструменти за управление на груповата ефективност
 • От груповото към организационното лидерство
 • Организационно лидерство и корпоративна култура
 • Културно-ценностната промяна като основа за преодоляване на противоречията и конфликтите. Петте принципа на корпоративната култура.
 • Триизмерно организационно лидерство
 • Типология на лидерското поведение. Основен и резервен стил на лидерско поведение
 • Постоянство и универсалност на триизмерното лидерство
 • Триизмерността като фундамент на ефективната работа на организацията
 • Тест за разбиране и усвояване на разглеждания материал.

Такса за участие:

За студенти на ВСУ: 30 лева

За възпитаници на ВСУ: 50 лева

За външни участници: 100 лева

 

Таксата за участие можете да заплатите по банков път:

ТБ "Алианц България" АД

BIC: BUINBGSF

IBAN: BG 76 BUIN 7006 10 25 03 64 24

ВСУ "Черноризец Храбър"

 

Необходима информация за физически лица:

име, презиме, фамилия;

ЕГН;

основание за плащането: Такса участие МК "Лидерство"

 

Необходима информация за юридически лица:

– име на фирмата;

– Булстат;

– основание за плащането: Такса участие МК "Лидерство"