Международна академия "Знание и иновации"
30.05.-01.06.2017
Майсторски клас "МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ПОЛИТИКИ"Майсторски клас

МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ПОЛИТИКИ

30 май – 1 юни 2017 г.

Учебно-спортен комплекс, зала 2


ЮРИДИЧЕСКИ  ФАКУЛТЕТ

РУСКИ  ЦЕНТЪР


Кожокин 1.jpg

Проф. д.ист.н. Евгений Кожокин

Заместник-ректор по научната дейност на Московския държавен институт за международни отношения (МГИМО)
Член на Комитета на Върховния съвет по въпросите на отбраната и сигурността
Член на Конституционната комисия на Руската федерация
Директор на Руския институт за стратегически изследвания (1994–2009)

 

 


  • Сблъсък на цивилизациите и национална идентичност
  • Миграционни и демографски процеси в Европа и Евразия
  • Тероризмът и ислямската революция
  • Проблеми на съвременния либерализъм

 Публична лекция

ПРИОРИТЕТИ НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА РУСИЯ

2 юни 2017 г., Аула максима, 9,30 ч.


 

Участието в майсторския клас се удостоверява със сертификат.
Кандидатите попълват регистрационна форма и заплащат такса:

  • за студенти – 20 лв., за останалите участници – 40 лв.

Банкова сметка:
ТБ „Общинска банка“ АД
BIC: SOMBBGSF
IBAN код: BG40SOMB91301016075801
Основание за плащане: Майсторски клас – Е. М. Кожокин
Срок за регистрация за участие 24.05.2017 г. на сайта на ВСУ „Черноризец Храбър”.
Регистрация на участниците на място на 30.05.2017 г. в 9,00 ч. в зала УСК 2 на ВСУ „Черноризец Храбър”.Майсторският клас и публичната лекция се осъществяват

със съдействието


на Фонд „Русский мир“.

Организатори:
проф. д.ик. н. Стефан Симеонов
GSM: 088 8929 428, e-mail: st_sim@abv.bg
Катина Кисьова
тел.: 052 359 561, e-mail: vfu_ksb@abv.bg