Защита на данните
Стратегия за интелигентна специализацияСпециализирани форми на обучение:


  за ръководители
 • Краткосрочно уикенд обучение – 3 седмици;
  за запознаване с основните постановки на регламентите и сертифициране за изготвяне на Стратегия за интелигентна специализация


  за подготовка на експерти
 • Теоретичен и практически курс – 3 месеца;
  за подробно изучаване на същността и методиките за разработване на Стратегия за интелигентна специализация, запознаване с добри практики и разработване на обща рамка на Стратегия за интелигентна специализация на дадена община; сертифициране и признаване на модул в магистърска степен


  за подготовка на мениджъри по управление на проекти
 • Магистърски програми – 2 семестъра;
  за получаване на магистърска степен по управление на проекти
 • Магистърски програми – 3 семестъра.
  придобиване на експертиза за разработване и имплементиране на стратегии за интелигентна специализация


 

Регистрационна форма

Имената трябва да са изписани на латиница

*
*
*
*
*
*
*
*