Докторанти

Текущи процедури за НС "доктор на науките"


Кандидат: д-р Вяра Красимирова Славянска

Тема: „Управление на проектни екипи в мултипроектна среда”

 

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма„Социално управление“

Дата на защита: 01.06.2017 г.

Дата на публикуване: 17.05.2017 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д.ик.н. Йосиф Илиев Илиев

Рецензия: проф. д-р Албена Христова Вуцова

Рецензия: доц. д-р Снежанка Костадинова Овчарова - Крачунова

Становище: проф. д-р Величка Иванова Милина

Становище: проф. д.ик.н. Атанас Дамянов Петров

Становище: проф. д.ик.н. Младен Стефанов Велев

Становище: доц. д-р Светла Костадинова Михалева
Кандидат: д-р Володимир Станиславович Котковский

Тема: „Управление на банките чрез кредитно-инвестиционни иновации”

 

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма„Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 18.05.2017 г.

Дата на публикуване: 03.05.2017 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д-р Емил Спасов Панушев

Рецензия: доц. д-р Динко Георгиев Динков

Рецензия: проф. д-р Серафим Любомиров Петров

Становище: проф. д-р Камелия Георгиева Стефанова

Становище: проф. д.ик.н. Велчо Георгиев Стоянов

Становище: проф. д.ик.н. Лилия Вълчева Каракашева

Становище: проф. д-р Виктор Тодоров Христов
Кандидат: д-р Мирослав Чиенковски

Тема: „ИКОНОМИЧЕСКО-ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПОЛСКИТЕ ЗДРАВНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ КУРОРТИ”

 

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма„Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 18.05.2017 г.

Дата на публикуване: 03.05.2017 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д.ик.н. Христо Маринов Иванов

Рецензия: проф. д.ик.н. Йосиф Илиев Илиев

Рецензия: проф. д.ик.н. Севдалина Илиева Димитрова

Становище: доц. д-р Миглена Петрова Темелкова-Бакалова

Становище: доц. д-р Донка Йотова Иванова

Становище: доц. д-р Генка Иванова Рафаилова

Становище: проф. д-р Светла Генова Ракаджийска-Грънчарова
Кандидат: д-р Надя Георгиева Бояджиева

Тема: „Международните отношения в периода на Студената война”

 

Професионално направление: 3.6. „Право“

Докторска програма „Международно право и международни отношения“.

Дата на защита: 15.05.2017 г.

Дата на публикуване: 30.04.2017 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д-р Емил Георгиев Константинов

Рецензия: проф. дпн Атанас Гочев Гочев

Рецензия: проф. д-р Александър Любомиров Рангелов

Становище: проф. д.ик.н. Анна Манолова Недялкова

Становище: проф. д-р Динко Георгиев Динков

Становище: проф. д-р Благой Никитов Видин

Становище: доц. д-р Кремена Божидарова Раянова