Докторанти

Текущи процедури за НС "доктор на науките"


Кандидат: д-р Татяна Анатолиевна Чернявска

Тема: „Управление на самодостатъчното развитие на транспортно-комуникационната система на Украйна”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 17.07.2017 г.

Дата на публикуване: 30.06.2017 г.Кандидат: д-р Владимир Григориевич Саенко

Тема: „ Иновативно управление на спортния бизнес в Украйна”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 17.07.2017 г.

Дата на публикуване: 30.06.2017 г.Кандидат: д-р Виктория Степановна Стойка

Тема: „Антикризисно управление на банковата система на Украйна в съвременните условия”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 18.07.2017 г.

Дата на публикуване: 03.07.2017 г.