Докторанти

Текущи процедури за НС "доктор на науките"


Кандидат: Дариуш Решко

Тема: „ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СЕКТОРА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ПОЛСКИТЕ ПРОВИНЦИИ”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 30.11.2017 г.

Дата на публикуване: 13.11.2017 г.
Кандидат: д-р Тадеуш Медзеловски

Тема: „ПАЦИФИЗМЪТ В ПОЛША СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА”

Професионално направление: 3.3. „Политически науки“

Докторска програма „Политология“

Дата на защита: 06.10.2017 г.

Дата на публикуване: 21.09.2017 г.
Кандидат: д-р Акълтай Ахмеджанович Касимов

Тема: „МЕРКИ ЗА ПРОЦЕСУАЛНА ПРИНУДА В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН: ПРОБЛЕМИ НА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА”

Професионално направление: 3.6. „Право“

Докторска програма „Наказателен процес“

Дата на защита: 06.10.2017 г.

Дата на публикуване: 21.09.2017 г.Кандидат: д-р Пьотр Левандовски

Тема: „ИНТЕРНЕТ ТРАНСПОРТНИ БОРСИ КАТО ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР НА СТОКИ И УСЛУГИ – ПЕРСПЕКТИВА ЗА ПОЛСКИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ”

Професионално направление: 3.8. „Икономика“

Докторска програма „Световно стопанство и МИО“

Дата на защита: 06.10.2017 г.

Дата на публикуване: 21.09.2017 г.