Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

ДЕПАРТАМЕНТ „ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ” ОРГАНИЗИРА КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ НА ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”


Общ английски език (General English) – 90 ч.

 

 

Ø  Малко напреднали (А2)

      Elementary

Ø  Средно напреднали (B1.1)

      Pre-Intermediate

 

Ø  Напреднали (B1.2)

      Intermediate

Ø  Много напреднали (B2)

      Upper-IntermediateАнглийски език за академични цели (English for Academic Purposes) – 60 ч.


Ако преподавателите имат предварителни знания и владеят английски език за ниво много напреднали В2, могат да се включат в профилиран курс по Английски език за академични цели. Завършилите успешно курса преподаватели се явяват само на устен сертификатен изпит за академични цели и получават Удостоверение за водене на лекционни курсове в професионалната област на английски език

Цени на курсовете:


Курс с хорариум 90 уч. ч. - 2600 лв.

Важно! Посочената цена се разделя на броя на курсистите. При група от 8 човека цената на курс от 90 часа е 325 лв.


Курс с хорариум 60 уч. ч. - 1800 лв.

Важно! Посочената цена се разделя на броя на курсистите. При група от 8 човека цената на курс от 60 часа е 225 лв.


Предварително се попълва тест за определяне на входящо ниво. Тестът можете да изтеглите от ТУК. Готовите тестове изпращайте на електронна поща adriana.ssotirova@gmail.com или предавайте в хартиен вариант в канцеларията на ДЧО, стая А343.


За повече информация:


0897 838 103 – преп. Адриана Сотирова