Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

„Разработка на електронни издания” 2017 (НОВА ПРОГРАМА)

 

Допълнително обучение и квалификация (специализация)
„Разработка на електронни издания“

 

Език на преподаване: български, английски

Продължителност на обучението: 6 месеца

Профил на програмата:
Обучението отговаря на потребността от кадри в страната и чужбина, проектиращи и подготвящи електронни издания. Подходящи за обучаеми в специализацията за разработка на електронни издания са работещи в:

 • Издателства;
 • Рекламни агенции;
 • Образователни институции;
 • Музеи;
 • Медии;
 • Библиотеки.

 

Цел на програмата е да подготвя професионалисти, които ще проектират и разработват електронно съдържание, използвано на различни устройства.

Акценти в обучението:
Програмата дава възможност за изграждане на специализирани знания и умения за:

 • Бизнес модели
 • Уеб технологии
 • Семантични данни и технологии
 • Визуализация и интеракция
 • Защита на интелектуалната собственост в дигитална среда
 • Инструменти за защита на дигитално съдържание
 • Стандарти за електронни издания
 • Трансмедия
 • Проектиране и разработка на електронни издания

Обучващите се не само ще придобият знания и умения в тази нова област, но ще имат възможност да се запознаят с практики на фирмите партньори и техни международни партньори (издателска група KLETT), ще бъдат подкрепяни да монетизират своите продукти, да създадат свой бизнес.

По време на обучението обучаемите ще участват в краткосрочен стаж по дигитализиране на артефакти за EUROPEANA, с подкрепата на екипа на Регионалната библиотека – Варна.

Избрани дипломни работи на обучаемите в тази програма ще влязат в издателските планове на български и чужди издателства.

Партньори:

 • Издателска група „Анубис-Булвест“
 • Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ - Варна

Условия за прием:
Конкурсен изпит: събеседване, мотивационно писмо
Изисквания за завършено образование: Кандидатите трябва да имат завършено средно или висше образование.

Регистрация:
Кандидатите получават актуална информация и се регистрират чрез http://digitalmarketing.vfu.bg
 Програмата се реализира в присъствена форма във Варна и в дистанционна форма чрез LLL.vfu.bg (от януари 2017).
Срок за подаване на заявления – до 6.01.2017 г.

Дипломиране:
Кандидатите завършват специализацията след полагане на държавен изпит (защита на дипломна работа).
Завършилите  програмата получават документ по образец на МОН.

Контакти:
доц. д-р Галина Момчева
Ръководител катедра „Информатика и икономика“
тел: 0888 793785; galina.momcheva@vfu.bg