Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Допълнителна квалификация

Професионално направление 3.2. "Психология"


Тема на курса

Брой часове

Брой квалификационни кредити

Ръководител на курса

Индивидуално кандидатстване

Емоции и чувства в педагогическата дейност – психологически тренинг, базиран на приказки

16; 32; 48

1; 2; 3

проф. д.пс.н. Галя Герчева

Кандидатствай онлайн

Емоционална и професионална компетентност – сензитивен психологически тренинг

16; 32; 48

1; 2; 3

проф. д.пс.н. Галя Герчева

Кандидатствай онлайн

Психодиагностика на развитието

48

3

проф. д-р Валери Стоянов

Кандидатствай онлайн

Социални фактори в образователния процес

16

1

доц. д-р Мария Е. Петрова

Кандидатствай онлайн

Процеси и тенденции в европейското гражданско образование

32

2

доц. д-р Ивайло Лазаров

Кандидатствай онлайн

Митът за дисциплината или училище без дисциплиниране – как да го постигнем

16; 32; 48

1; 2; 3

д-р Маринела Петкова

Кандидатствай онлайн

Бърнаут синдром при учителите - ефекти върху здравето и работоспособността им

16; 32; 48

1; 2; 3

д-р Маринела Петкова

Кандидатствай онлайн

Личността на учителя като фактор за избора на преподаване. Стилове на учене. Модел на Колб.

16; 32; 48

1; 2; 3

д-р Маринела Петкова

Кандидатствай онлайн

Разрешаване на конфликти в училищна среда. Стилове за справяне в конфликтни ситуации

16; 32; 48

1; 2; 3

д-р Маринела Петкова

Кандидатствай онлайн

Мотивация за учебен процес - наградите от учителите и влиянието им върху дългосрочното целеполагане у учиника

16; 32; 48

1; 2; 3

доц. д-р Даниела Андонова

д-р Маринела Петкова

Кандидатствай онлайн

Моите професионално значими качества – професионална спецификация на учителската професия. Презентационни умения и умения за публично представяне.

16; 32; 48

1; 2; 3

д-р Маринела Петкова

Кандидатствай онлайн

Агресията и насилието сред учениците

16; 32; 48

1; 2; 3

д-р Маринела Петкова

Кандидатствай онлайн

Специфични особености и модели на учителската професия

16; 32; 48

1; 2; 3

доц. д-р Ваня Христова

Кандидатствай онлайн

Психологическата природа на кризата на новата социална позиция в периода на началната училищна възраст и психическата готовност за училище

16; 32; 48

1; 2; 3

доц. д-р Ваня Христова

Кандидатствай онлайнПрофесионално направление 3.6. "Право"


Тема на курса

Брой часове

Брой квалификационни кредити

Ръководител на курса

Контакти

Основи на правото

48

3

доц. д-р Емилия Сидерова,

ас. Д-р Галина Ковачева

Кандидатствай онлайнПрофесионално направление 3.7. "Администрация и управление"


Тема на курса

Брой часове

Брой квалификационни кредити

Ръководител на курса

Контакти

Мениджмънт на класа

48

3

доц. д-р Велислава Николаева

Кандидатствай онлайн

Стратегическо управление в образователна институция

48

3

доц. д-р Велислава Николаева

Кандидатствай онлайн

Брандинг и връзки с обществеността на образователна институция

16; 32

1; 2

доц. д-р Георги Калагларски

Кандидатствай онлайнПрофесионално направление 4.6. "Информатика и компютърни науки"


Тема на курса

Брой часове

Брой квалификационни кредити

Ръководител на курса

Контакти

Дигитална икономика

16

1

доц. д-р Галина Момчева

д-р Веселина Спасова

Кандидатствай онлайн

Дигитален маркетинг на образователни продукти и услуги

16

1

доц. д-р Галина Момчева
д-р Веселина Спасова

ас. Антонина Иванова

Кандидатствай онлайн

Професионално ориентиране и кариерно развитие в областта на ИТ

16

1

доц. д-р Галина Момчева

д-р Веселина Спасова

Кандидатствай онлайн

Програмиране за дизайнери с Processing (js, py)

16

1

доц. д-р Галина Момчева

Кандидатствай онлайн

Задачи по програмиране по криптография

16

1

доц. д-р Галина Момчева

Кандидатствай онлайн

Подготовка за QUERYADA

16

1

д-р Веселина Спасова

Иво Архипов

Кандидатствай онлайн

Състезателна информатика

16

1

доц. д-р Галина Момчева

Кандидатствай онлайн

Основни понятия и задачи по вероятности и статистика

16

1

Проф. д-р Здравко Славов

ас. Стоян Ненков

Кандидатствай онлайн

Проектиране и оценка на потребителски интерфейси

16

1

доц. д-р Галина Момчева

Кандидатствай онлайн

Визуално програмиране със Scratch (за начинаещи)

16

1

доц. д-р Галина Момчева

д-р Веселина Спасова

Кандидатствай онлайн

Визуално програмиране за напреднали

16

1

доц. д-р Галина Момчева

д-р Веселина Спасова

Кандидатствай онлайнПрофесионално направление 5.7. "Архитектура, строителство и геодезия"


Тема на курса

Брой часове

Брой квалификационни кредити

Ръководител на курса

Контакти

Подготовка на проектна презентация и визуализиране

48

3

арх. Христо Топчиев

Кандидатствай онлайн

Опазване на културното наследство

48

3

доц. д-р арх. Красимира Вачева

Кандидатствай онлайн

Автоматизирано проектиране в строителството

48

3

доц. д-р инж. Анета Георгиева

Кандидатствай онлайн

Приложна механика

48

3

доц. д-р инж. Генчо Паничаров

Кандидатствай онлайн

Компютърни програми за организация и управление в строителството

48

3

доц. д-р инж. Анета Георгиева

Кандидатствай онлайнПрофесионално направление 7.6. "Спорт"


Тема на курса

Брой часове

Брой квалификационни кредити

Ръководител на курса

Контакти

Физическо възпитание и спорт

16; 32; 48

1; 2; 3

доц. д-р Огнян Къчев,

ас. Катерина Чонгова,

преп. Маргарита Гечева

Кандидатствай онлайнОбласт 8. "Изкуства"


Тема на курса

Брой часове

Брой квалификационни кредити

Ръководител на курса

Контакти

Артмениджмънт

16; 32

1; 2

доц. д-р инж. Капка Манасиева

Кандидатствай онлайн

Творческо портфолио

16

1

доц. д-р инж. Капка Манасиева

Виктор Петков

Кандидатствай онлайн

Артистичен и бюти грим

16; 32

1; 2

доц. д-р инж. Капка Манасиева

ас. Албена Свещарова

Кандидатствай онлайн

Музикалното изкуство и предизвикателствата на ХХІ век

16

1

проф. д-р Константин Кукушев

Кандидатствай онлайн

Педагогически компетентности: планиране и организиране на учебния процес по хореография

16

1

ас. Ивайло Иванов

Кандидатствай онлайнЕзиково обучение


Тема на курса

Брой часове

Брой квалификационни кредити

Ръководител на курса

Контакти

Британска история и цивилизация

16

1

преп. Адриана Сотирова

Кандидатствай онлайн

Иновативни методи и технологии за чуждоезиково обучение

16

1

проф. д-р Галина Шамонина

Кандидатствай онлайн

Начален курс по испански език за делово общуване

16

1

преп. Мая Донева

Кандидатствай онлайн

Обучение по чужд език в мултиетническа среда

16

1

проф. д-р Галина Шамонина

Кандидатствай онлайн

Уеб-инструменти на съвременния ръководител на курса по чужд език

16

1

проф. д-р Галина Шамонина

Кандидатствай онлайн

Чужд език за психолози

(английски, немски, руски, испански)

16

1

проф. д-р Галина Шамонина,

преп. Адриана Сотирова,

преп. Вера Белчева,

преп. Мая Донева

Кандидатствай онлайн

Чужд език и презентационни умения

(английски, немски, руски)

16

1

проф. д-р Галина Шамонина,

ст. преп. Боряна Костова,

преп. Вера Белчева,

Кандидатствай онлайн

Проектната технология в чуждоезиковото обучение

16

1

проф. д-р Галина Шамонина

Кандидатствай онлайн

Език и интеркултурна комуникация

16

1

проф. д-р Галина Шамонина

Кандидатствай онлайн

(Не)трудният български език

16

1

д-р Димитър Маринов

Кандидатствай онлайн


За записване на групи от училища, кандидатстването се извършва на e-mail: nevena.atanasova@vfu.bg
При интерес е възможно е да се организира курс на тема, различна от посочените. Необходимо е да направите запитване на посочените за информация координати.Необходимо е да посочите брой на участници в курса и телефонен номер за обратна връзка за уточняване на детайлите по записване и организация на обучението.
Цената се определя за всеки от курсовете според групата и броя часове.
Курсовете се провеждат във ВСУ "Черноризец Храбър" или на друго място, когато има няколко записани  или в близост има няколко училища, от които има записани за обучение.
За информация: Невена Атанасова тел.: 052 359 525; e-mail: nevena.atanasova@vfu.bg 

*Необходимо е при запитване за организиране на курс, по предложена от Вас тема или при записване за обучение на групи, в e-mail-а да посочите брой на участници в курса и телефонен номер за обратна връзка за уточняване на детайлите по организация на обучението.