Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

„Разработка с JavaScript технологии” 2017 (НОВА ПРОГРАМА)

 

Допълнително обучение и квалификация (специализация)
„Разработка с JavaScript технологии“

 

Език на преподаване: български, английски

Продължителност на обучението: 6 месеца

Профил на програмата:
Обучението в програмата отговаря на настоящата потребност на ИТ бизнеса от кадри със задълбочени умения по разработка на софтуерни приложения с използване на JavaScript технологии.

 Цел на програмата е да подготвя професионалисти за практическа компетентна и ефективна употреба на JavaScript технологии, JS фреймуърци и JS библиотеки за създаване и актуализиране на уеб и мобилни приложения.

Акценти в обучението:
Програмата дава възможност за изграждане на специализирани знания за:

  • Тестване
  • Проектиране
  • Разработка

на софтуерни приложения с JavaScript.

Обучващите се придобиват специализирани професионални умения и компетенции за:

  • Изграждане и поддържане на професионално портфолио
  • Управление на софтуерни проекти и софтуерни екипи
  • Работа в мултидисциплинарен екип.

Партньор: MentorMate

Условия за прием:
Конкурсен изпит: събеседване, тест
Изисквания за завършено образование: Кандидатите трябва да имат завършено средно или висше образование.

Регистрация:
Кандидатите получават актуална информация и се регистрират чрез http://digitalmarketing.vfu.bg
 Срок за подаване на заявления – до 6.01.2017 г.

Дипломиране:
Кандидатите завършват специализацията след полагане на държавен изпит (защита на дипломна работа).
Завършилите  програмата получават документ по образец на МОН.

Контакти:
доц. д-р Галина Момчева
Ръководител катедра „Информатика и икономика“
тел: 0888 793785; galina.momcheva@vfu.bg