Защита на данните
Езиков център към ВСУ "Черноризец Храбър"

Езиков център към Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"


Курсове по български език
  • Ако живеете в България и срещате трудности при общуването

  • Ако имате бизнес контакти с български партньори

  • Ако имате брак с български гражданин


ВСУ "Ч. Храбър" предлага курсове или индивидуално обучение по български език за чужденци от начално до експертно ниво. Курсовете се водят от висококвалифициран преподавател с дългогодишен опит в тази сфера. Ние ви гарантираме успешното усвояване на книжовните норми на съвременния български език. Вие ще усвоите и лексика, която ще можете да използвате в учебна, професионална и обществена среда. Обучението е изцяло адаптирано спрямо нивото ви на владеене на български език.


Всяко ниво е 120 учебни часа, разделено на две части от 60 учебни часа.

След успешно положен финален изпит получавате университетски сертификат, че сте преминали курс за подготовка. Сертификатът съдържа информация за нивото на курса според Европейската езикова рамка и постигнатите резултати.