Защита на данните
Езиков център към ВСУ "Черноризец Храбър"

Езиков център към Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"


Курсове по руски език
Руският език е пети по популярност чужд език в света и втори по интерес в България.


Ние ви предлагаме:


 • Курсове с различна продължителност за всички желаещи, включително за ученици. Обучението развива всичките 4 вида речева дейност: четене, писане, слушане и говорене.

 • Нива от А1 до С1. Всяко ниво е 90 часа, разделено на две части от 45 учебни часа.

 • Руски език за деца.

 • Подготвителни курсове за международен сертификат по руски език. Продължителност на курса 105 часа (100 присъствени учебни часа и 5 учебни часа пробен изпит)

 • Летни интензивни курсове от 30 до 90 часа.

 • Специализирани курсове /бизнес език, туризъм и др./. Всяко ниво е 30 или 60 часа според спецификата на съответната учебна система и програма.

 • ВСУ организира подготвителни курсове и е оторизиран изпитващ център на Института Пушкин за международни сертификати по руски език.


ИЗПИТИ
за
МЕЖДУНАРОДНИ СЕРТИФИКАТИ


 • Държавен сертификат за получаване на разрешение за работа, жителство и гражданство в Русия.

 • Държавен сертификат по руски език като чужд /ТРКИ / за постъпване в руски висши училища.

 • Международен сертификат за ниво на владеене на руски език като чужд на Института Пушкин.

 • Международен сертификат по руски език в сферата на туризма / Русский Экзамен Туризм/.