Защита на данните

Филиал Смолян

Добре дошли на страницата на ВСУ „Черноризец Храбър”

Филиал Смолян
Филиал Смолян на Варненския свободен университет е изграден в духа на културното, духовно и социално-икономическо развитие на Родопите. Висококачественото университетско образование, гъвкавите краткосрочните форми на обучение,  научните и приложни проектни изследвания са адаптирани към социално-икономическите особености на региона.

 

 

Тази мисия се реализира посредством специфични политики:

 

  • Политиката ни за университетско обучение включва предлагане на широка гама от бакалавърски, магистърски и докторски специалности с участие на висококвалифицирани преподаватели от цялата страна и гостуващи лектори от чужбина. Ние поддържаме и развиваме постигнатата  национална и европейска сертификация на качеството на обучението като с това даваме възможности за най-добър избор за бъдеща призната в Европа и света университетска специализация на всеки завършил средно образование.

В подкрепа на конкурентоспособността на нашите студенти и развитие на техните практически учения, както и на образованието през всички фази на жизнения път са организирани различни кратки форми на обучение по актуални за обществото теми.

 

  • Политиката ни за развитие на изследователската, развойна и проектна работа е насочена изключително към разкриване и разрешаване на ключови проблеми на регионалното социално-икономическо развитие и трансграничното сътрудничество. Тази политика се реализира от създадената от Варненския свободен университет и община Смолян неправителствена организация  „Трансакадемика”, която интегрира и насочва усилията на администрацията, гражданите, преподавателите и студенти към приоритетните проблеми на обществения живот.

 

  • Филиалът ще продължи да развива и прилага политиката на Варненския свободен университет и Фондация „Родопски ценности” за подкрепа на студентите със стипендии за обучение по ключови за региона специалности.

 

  • Ще продължим издаването на списание „Родопи”, като ориентираме и фокусираме неговата тематика към актуалните проблеми на икономиката, политиката и културата на родопския регион.

 

  • Разположен на едно от най-красивите места в Родопите, филиалът на Варненския свободен университет в град Смолян продължава да развива своята материална база и условията за пребиваване и настаняване на студентите и всички потребители на образователни, изследователски и развойни продукти и услуги.

 

  • За прилагането на тези политики ще работим в тясно сътрудничество с обществеността, представена в Обществения съвет на Филиала, за благото на гражданите на родопския регион.

 

Екипът на Филиал Смолян на Варненския свободен университет ще ви консултира по всички въпроси, свързани с вашето обучение, професионална квалификация, програмна и обществена работа, които могат да ви помогнат да направите правилен избор и да подпомогнат вашето професионално и личностно развитие.

 

Кандидатстудентски прием 2018/2019г.