Филиал Смолян

Държавни изпити

- Защита на националната сигурност

 

НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ – 20.04.2015 г. ОТ 8.30 Ч.

 

- Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

 

НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ – 21.04.2015 г. ОТ 8.30 Ч.