ВСУ "Черноризец Храбър" - Курс за допълнително обучение