Защита на данните
ПН "Информатика и компютърни науки"

Експерти от практиката


д-р Васил Донев, Sirma Solutions
Дими Илиева, First Online Solutions
Александър Михайлов, MentorMate
Александър Димов, Sales Promotions
Димо Малчев, Колибри Софт
Галин Желязков, Автокино/Beehive
Иво Ракитин
Евгени Андреев