За ВСУ "Черноризец Храбър"

Пътуващата инициатива на Европейската комисия – EURAXESS гостува във Варненския свободен университет

Интерактивен автобус търси млади изследователи

 

Интерактивен автобус в помощ на младите изследователи посети Варненския свободен университет. Пътуващата инициатива на Европейската комисия – EURAXESS посети два града в страната, след Варна, спирката е Русе. Пряк достъп до услугите, предлагани от организацията тази година имат университети в 34 града от 16 държави. Гостуването на интерактивния автобус на EURAXESS във Варна е свързано и с титлата Европейска младежка столица 2017. 

 

 

  Инициативата цели да стимулира професионалното развитие на изследователите и да  популяризира възможностите за изследователска мобилност. „Основната идея на Европейската комисия, която ние изцяло споделяме е да се намерят начини да се стимулират младите учени да останат в Европа. Развитието на научно-изследователската дейност е сред основните приоритети на Варненския свободен университет. Това е причината да бъдем един от домакините на пътуващия автобус на EURAXESS. Доказателство за нашата ангажираност с каузата е фактът, че притежаваме престижното лого за човешки ресурси на Европейската комисия.. Ролята на автобуса на EURAXESS е да предостави на младежите по места възможност да бъдат снимани и регистрирани в мрежата на изследователите.

 

 

Веднъж попаднали там те получават на своите електронни пощи съобщения за научни конференции и семинари, имат достъп до различна литература, която може да им бъде полезна, получават предложения за работа, подходяща за тях“ – обясни заместник- ректорът на ВСУ „Черноризец Храбър“ по научно-изследователската дейност проф. д-р Павел Павлов. 

 

Интерактивният автобус има и информационни терминали, чрез които изследователите получават възможност да разгледат уебсайта на EURAXESS и сами да публикуват биографиите си в мрежата. Специалисти от EURAXESS на място разясняват как мрежата може да бъде използвана за намиране на работа и за развиване на научно изследователска кариера. 

 

 

От гостуването на интерактивния автобус във Варненския свободен университет се възползваха студенти и преподаватели и от други университети - Бургаския свободен университет, както и варненските Технически, Медицински и Икономически университет.

 

В програмата бяха включени и семинарни панели, свързани с кариерното развитие на изследователите, предизвикателствата пред изследователската мобилност, Европейската харта за изследователи и Кодекс за поведение при подбор на изследователи.

 

Семинарните панели бяха открити от заместник-ректора по научно-изследователска дейност проф. д-р Павел Павлов.

 

 

 

На събитието присъстваха президентът на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ проф. д.ик.н Анна Недялкова, ректорът – проф. д.пс.н. Галя Герчева, зам.-ректорът по международна дейност, проекти и технологично развитие - проф. д-р Теодора Бакърджиева, както и директорът на дирекция „Образование и младежки дейности“ в община Варна Лилия Христова.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия