За ВСУ "Черноризец Храбър"

Елена Косева: „Комбинацията от амбиция, желание, вяра в личните ни качества и мотивация, обикновено са сред факторите на успеха.“

Елена Косева е изпълнителен директор на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД. Дружеството управлява и стопанисва едноименния български морски курорт, който има над 100-годишна история.

Г-жа Косева има магистърска степен по право от Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", както и магистърски степени по икономика и управление на строителството и счетоводство и контрол. Елена Косева има 13 години стаж в туризма на мениджърска позиция.

 

-          Госпожо Косева, какви са впечатленията ви от майсторския клас „Бизнес лидерство и предприемачество. Добри практики.“?

-          Изключително бях доволна да видя едни мотивирани млади хора, които освен, че  присъстваха в занятията и слушаха внимателно, търсиха диалога с лекторите, което ме радва с оглед на това, че тяхната продължаваща житейска и професионална реализация ще бъде успешна. Защото този интерес, надявам се, ще продължи и в развитието на кариерата им.

-          Какво е усещането да се върнете във Варненския свободен университет вече не като студент по право, а като лектор?

-          Поласкана съм от поканата на Варненския свободен университет, за мен е омагьосващо да бъда в позицията на преподавател, редом до хора, които са били мои преподаватели и до такива с респектиращи международни постижения.

-          Вие също имате впечатляваща биография, споменахме вече магистърската ви степен по право от Варненския свободен университет, имате и магистърски степени по икономика, управление на строителството и счетоводство и 13-годишен опит на мениджърска позиция в туризма, лесно ли е за една жена да се развива като бизнес лидер у нас?

-          В моята лекция съм включила именно такива теми – какви са трудностите и какво би следвало да изведе на преден план жената, за да успее. Със сигурност не е лесно, но комбинацията от амбиция, желание,  вяра в личните ни качества и мотивация, обикновено са сред факторите на успеха.

-          Смятате ли, че българското общество е длъжник на жената бизнес лидер?

-          Да, със сигурност, но смятам също, че и жените трябва да полагат усилия, никога процесът не е едностранен, затова виновна не може да бъде само едната страна. Мисля, че е важно жените да полагат усилия, а обществото да е по-радушно към тях.

-          Мислите ли, че различната икономическа ситуация дава различен поглед върху бизнес лидерството и предприемачеството и различна ли е ролята на жените като участници в тези процеси?

-          Категорично икономическата конюнктура в България, спецификата на нормативната уредба и множеството промени в законодателството, ниската приходност, както и процесите в световната икономическа среда, дават една трудност на всички мениджъри, независимо дали са жени, която изисква много по-голяма динамичност и много по-голямо упорство за това да успяват в своите бизнес цели. Въпреки това, има редица добри примери за успешни български компании, за успешни български бизнес лидери, за чуждестранни компании, които работят успешно на нашия пазар. Така че, със сигурност смятам, че в народопсихологията на българина, в това число и на българската жена, съществуват заложени характеристики за справяне с трудностите.

-          Предимство или недостатък е според вас феминизирането на определени професии?

-          Задавате ми труден въпрос. Аз бих обърнала нещата в друга плоскост. Смятам, че една жена би трябвало да превърне в предимство това, че е жена, за да може да се реализира в професията си.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия