За ВСУ "Черноризец Храбър"

Първият информационен ден за представяне на възможностите за студентска мобилност по програма "Еразъм+" привлече интереса на студентите

При голям интерес от страна на студентите от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ на 14 май 2014 г. се проведе първият информационен ден за представяне на възможностите за студентска мобилност по програма "Еразъм+".

Програма „Еразъм+“ е най-новата инициатива на Европейския съюз, която предоставя възможност на студентите да осъществят период на обучение в европейски университети-партньори без заплащане на академични такси, както и практика в европейски фирми, организации и институции. Варненският свободен университет гарантира академичното признаване на периода на обучение в чужбина и предоставя финансиране (Еразъм грант) на своите студенти, за да ги подпомогне в периода им на мобилност.

В рамките на информационния ден студентите получиха информация за процедурите за кандидатстване за академичната 2014/2015 година; процедурите за селекция на кандидатите; партниращите на Варненския свободен университет европейски университети и фирми; размера на отпусканото финансиране (Еразъм грант); процедурите по признаване на периода на обучение; сроковете за кандидатстване и възможностите и условията за повторно участие на студенти, които вече са провели обучение или практика по програмата в периода 2007-2013 г.

 

Информация относно процедурите кандидатстване можете да откриете на уеб-страницата на програмата: erasmus.vfu.bg, секция „Новини”.

Местата за кандидатстване са ограничени.

 

Краен срок за кандидатстване за участие в студентска мобилност с цел обучение през I или II семестър: 26 май 2014 г.

 

За допълнителна информация за студентска мобилност по програма „Еразъм+“ може да се свържете с отдел "Международна дейност и проекти" (координатор по програма „Еразъм+“ - Миглена Петкова, тел.: 052 359 523, e-mail: erasmus@vfu.bg; varnafree@gmail.com).by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия