За ВСУ "Черноризец Храбър"

424 студенти от факултет „Международна икономика и администрация“ получиха дипломите си на тържествена церемония

Тържествената промоция на випуск 2013 от есенна държавна изпитна сесия на факултет „Международна икономика и администрация“ се проведе на 16 май във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

424 абсолвенти от бакалавърските и магистърските програми на факултета успешно завършиха своето обучение. Своите дипломи получиха 339 бакалаври от специалностите: „Стопанско управление“, „Бизнес администрация“, „Публична администрация“, „Международен маркетинг“, „Финанси и счетоводство“, „Международни икономически отношения“, „Международни отношения“, „Счетоводство и контрол“, „Икономика“ и „Информатика“. 37 са дипломантите, постигнали отлични резултати по време на своето обучение.

Между завършилите 85 магистри от магистърските програми: „Управление на проекти, финансирани от ЕС“, „Европейска администрация“, „Териториална администрация“, „Бизнес лидерство в глобална среда“, „Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса“, „Бизнес администрация в туризма“, „Международни преговори“, „Уеб дизайн“ и „Информационни системи и технологии“, 49 завършват с отличен успех. 6 са пълните отличници: Даяна Стойкова – Магистърска програма „Бизнес лидерство в глобална среда“, Фатме Таирова – Магистърска програма „Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса“, Тодорка Енева -   Магистърска програма „Управление на проекти, финансирани от ЕС“, Светлозар Неделчев – Магистърска програма „Бизнес лидерство в глобална среда“, Нели Василева – Магистърска програма „Европейска администрация“ и Стефан Марчев     - Магистърска програма „Бизнес лидерство в глобална среда“. Те получиха своите дипломи, грамоти и награди лично от вицепрезидента на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ доц. Д-р Красимир Недялков.

„Вярвам, че по време на вашето обучение, сме ви дали не само знания, но и правилно отношение към живота“, посочи доц. Недялков и допълни, че вратите на Варненския свободен университет остават винаги отворени за неговите възпитаници.

Дипломите и на останалите абсолвенти-магистри със следващ най-висок отличен успех в съответната магистърска бяха връчени от проф. Павел Павлов – зам.-ректор по научноизследователската дейност на ВСУ.

„Днес за пореден път можем да изразим нашата увереност и самочувствие да бъдем отправна точка за вашата бъдеща успешна професионална реализация“, сподели деканът на факултета „Международна икономика и администрация“ доц. д-р Елеонора Танкова. Тя отправи специална благодарност към преподавателите и академичната администрация, които работят за каузата на университета, към семействата и близките на абсолвентите за тяхната помощ и подкрепа и пожела на студентите да заемат своето достойно място на територията на българската духовност и познание. 

Специални гости на церемонията бяха  г-н Пейчо Пейчев – заместник кмет на община Варна, г-жа Лилия Христова – директор на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“, г-н Георги Генчев – управител на „В.М. Интернешънъл“ и председател на браншово настоятелство на катедра „Администрация и управление“, г-н Галин Желязков – управител на фирма „158“ ООД и г-н Александър Димов, проджект мениджър на „Фърст онлайн солушън“.

Обучението във факултет "Международна икономика и администрация" се осъществява в акредитирани специалности в образователно-квалификационите степени "бакалавър" и "магистър" и в образователната и научна степен "доктор" като образователният процес се провежда съобразно европейските изисквания и стандарти за подготовка в съответствие с присъдените на ВСУ ECTS/ DS и HR Labels.

 


by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия