За ВСУ "Черноризец Храбър"

Професор д-р Антон Гиргинов представи публична лекция по проблемите на сравнителното наказателно право пред студенти на Варненския свободен университет.


В поредицата от срещи на студентите на Варненския свободен университет с експерти от практиката се проведе поредната публична лекция на тема  „Актуални проблеми в сравнителното наказателно право”. Пред студенти от Юридическия факултет на висшето училище един от изтъкнатите специалисти в областта на наказателното право и международната правна помощ по наказателни дела проф. д-р Антон Гиргинов представи различията в правните норми на наказателния процес и ползите от изучаването на сравнителното наказателно право.

Проф. Гиргинов е  първият български международен прокурор.Той е член на съюза на учените в България и прокурор във Върховната касационна прокуратура.

По време на лекцията си проф. Гиргинов подчерта важността на познаването на основните норми на чуждестранното наказателно право и използването на добрите практики на „старите демокрации“. „Така народното събрание ще може да реципира всички онези наказателно-правни норми, които работят в други държави от континенталната правна система“, посочи проф. Гиргинов. Според него, познаването на чуждото наказателно право помага на студентите да разбират и тълкуват по-добре българското законодателство, както и да бъдат адекватни при нужда от международна правна помощ.

Проф. д-р Антон Гиргинов изрази задоволството си от срещата със студентите  и сподели впечатленията си от сериозните постиженията на Варненския свободен университет в областта на правото.by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия