За ВСУ "Черноризец Храбър"

Магистри от Варненския свободен университет стажуват на един от най-екзотичните турски острови

Петдесет студенти от магистърските програми „Лидерство в глобална среда” и „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг” стажуват в каймаканството и кметството на остров Бозджаада в Турция.

Четирдесет магистранти от магистърска програма „Лидерство в глобална среда”, ръководени от доц. д-р Миглена Темелкова и 10 – от магистърска програма „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг” с ръководител доц. д-р Виржиния Иванова, провеждат едноседмична практика в каймаканството и кметството на остров Бозджаада в Турция. Задачите на практикантите са свързани с проучването на лидерските стилове на поведение в публичния и бизнес сектора на Турция, както и с извеждането на основните лидерски преимущества на Турция като икономически лидер на Балканите.

Студентите на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” бяха приети от каймакама на област Бозджаада – г-н Абдулгани Маг, който ги посрещна със слогъна на острова, а именно, че Господ създал Бозджаада, за да могат хората да са дълголетни. Той запозна практикантите и с основните направления в политиката на турската държава по отношение развитието на острова. В среща с кмета на Бозджаада студентите дефинираха основните проблеми пред местната власт на остров Бозджаада и получиха от кмета задача да синтезират профила на туриста, който следва да е целева аудитория на острова на глобалния туристически пазар.

В хода на практиката си студентите ще анкетират над 600 мениджъри и служители и над 1000 туристи. В резултат на добития на терен емпиричен материал, магистрантите ще дефинират стратегическата рамка на лидерството в публичния и бизнес сектора на турската държава, както и водещите предимства на дестинацията Бозджаада на международния туристически пазар.

Практиката завърши със защита пред комисия, в чиито състав участваха каймакамът на област Бозджаада – Абдулгани Маг, кметът на острова, доц. д-р Вилдан Онур – съветник на кмета по въпросите, свързани с усвояването на еврофондовете, доц. д-р Миглена Темелкова и доц. д-р Виржиния Иванова – от Варненския свободен университет.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия