За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет ще бъде домакин на първото национално състезание за креативни умения

Първото национално състезание за креативни умения Varna Spaghetti Tоwer е организирано по идея на катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ към Архитектурния факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

То ще събере ученици от професионалните гимназии по архитектура, строителство и геодезия от цялата страна и студенти на Варненския свободен университет в опит да провокира креативното им мислене в проектиране и изграждане на кули от… спагети.

Същинското състезание ще се проведе на 21 юни (събота) 2014 г. от 13:30 до 16:00 часа.

В съпътстващата програма на състезанието са включени поредица от лекции, свързани с конструирането и съпротивлението при различните видове материали.

От 9:30 на 21 юни ще се проведе и дискусионен форум с участието на директорите на професионалните гимназии, на тема „Креативност и интелигентност – предизвикателствата на съвремието за образованието в България”.

Медийни партньори на събитието са БНТ2, Телевизия „Черно море“ и вестник „Строител“.

 

 

П Р О Г Р А М А

20-22 юни 2014 г.

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

 

20 юни (петък) 2014 г.

14.00 – 17.00 ч. - посрещане и настаняване на участниците

17.15 – 18.00 ч. - запознаване с базата на ВСУ „Черноризец Храбър”

18.00 – 18.45 ч. - Въведение в конструирането, лектор: доц. д-р арх. Росен Савов, зала 404 21 юни (събота) 2014 г.

 9.30 – 10.15 ч. - дискусионен форум на тема „Креативност и интелигентност - предизвикателствата на съвремието за образованието в България” с участието на директорите на професионалните гимназии, Кабинет по качество

10.15 – 10.30 ч.официално откриване на първото национално състезание за креативни умения „Varna Spaghetti Tower”, зала 404

10.30 -  11.00 ч.Материалите, без които не можем ..., лектор: доц. д-р инж. Росица Петкова, зала 404

11.15 – 11.45 ч. – Как се съпротивляват материалите, лектор: доц. д-р инж. Генчо Паничаров, зала 404

13.30 – 16.00 ч. - практически модул, зали 401 и 402

16.30 – 19.30 ч. - награждаване на участниците и коктейл, ресторант ВСУ

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия