Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет обедини учени, представители на ИТ-бизнеса и геймъри в поредица от високотехнологични събития

За последните няколко дни университетът бе домакин на майсторски клас „Управление на сигурността в електронните плащания и електронната търговия“, Unity workshop,  Международната конференция „Информатиката в научното познание“, майсторски клас „Игровизация и краудсорсинг“ ("Gamification and Crowdsourcing") и дискусионен панел „Варненският свободен университет – интелигентен хъб в предприемаческата екосистема“ .

 

Unity workshop – тридневна платформа за създаване на компютърни игри, в която участваха геймъри от цялата страна. Лектор бе Анди Тъч от компанията Unity– един от разпознаваемите брандове в областта на технологиите за  компютърни игри.  Как да си направим 2D игри, 2D инструменти и анимация и какви са новите функции в Unity са само част от темите на семинара. В него бе предвидено и 24-часовото състезание Game Hackathon, което стартира в 17:30 в събота. В рамките на 24- часовия маратон програмисти, артисти и дизайнери създаваха компютърни игри. Презентациите на игрите започнаха в неделя 29 юни в 15:00 часа,а резултатите от състезанието бяха  обявени два часа по-късно.

 

Международната конференция „Информатиката в научното познание“, организирана в партньорство с Института по математика и информатика при Българската академия на науките.Петата международна научна конференция “Информатиката в научното познание” обсъди основните положения и постижения в областта на прилагането и използването на информатиката  и  информационните  технологии  в  сферата  на  научното  познание и обучението. Тя бе организирана в няколко тематични направления: Информатиката в икономиката, управлението и културата; Информатиката в държавната администрация,  правото и корпоративната сигурност; Информатиката в техниката и технологиите; Информатиката в обучението и Математически методи в информатиката.

 

Майсторският клас „Игровизация и краудсорсинг“ ("Gamification and Crowdsourcing") въведе участниците в понятията игровизация и отворена ангажираност.

Д-р Ели Мирон и д-р Гилад Равид от Университета Бен Гурион в Израел проведоха пореден майсторски клас със студенти и гости на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.Те запознаха участниците с модерни понятия като „игровизация“ - процесът на въвеждане на елементи от игри в дадена кампания или инициатива с цел увеличаване на ефекта от нея и „отворена ангажираност“ или „краудсорсинг“ - получаване на необходимите услуги, идеи или продукт чрез привличане на голяма група от хора, като най-често тези групи са организирани онлайн.  Темите са актуални и предизвикват интереса не само на студентите, но и на представители на бизнеса, фрийленсъри и неправителствения сектор.

Близо 150-те участници в майсторския клас, обобщиха наученото чрез множество демонстрации и ролеви игри и получиха сертификати за участие м майсторския клас.

 

Това е една изключително наситена програма за среща на студентите с бизнеса, програма в която студентите и гостите на университета се срещат с върхови представители на науката и практиката, програма, с която доказахме, че верният път на развитието на образованието е интернационализацията“, посочи в приветствените си думи при откриването на Международната конференция по информатика и съпътстващите събития президентът на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ проф. д.ик.н. Анна Недялкова.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия