За ВСУ "Черноризец Храбър"

Майсторският клас за съвременно кино е проявление на успешните партньорства в реализирането на магистърската програма „Компютърни игри и анимация“

В началото на месец юли Варненският свободен университет проведе поредния майсторски клас "Съвременното кино и използването на Motion Graphics, анимация и 3D технологии". В него взеха участие наши потенциални студенти, сподели ръководителят на катедра информатика в университета доц. д-р Галина Момчева. Събитието е продиктувано от техния интерес и плод на партньорството на университета с продуцента, режисьор и аниматор Смилен Савов.

Начинът по който ще развием нашите контакти със Смилен Савов е свързан с обучението на студентите, което започва през месец октомври в магистърската програма „Компютърни игри и анимация“, обясни доц. Момчева.  В резултат на наситената програма от събития, които проведохме през целия месец юни, имаме много нови фирми партньори, които работят в бранша за разработката на компютърни игри. В рамките на обучението в магистърската програма Смилен Савов ще бъде също един от нашите партньори, не само с неговата професионална експертиза, свързана с киното, но и с приложението й по иновативен начин в обучението.“

Технологията за разработване на компютърни игри бе водещата тема и на проведения  Unity workshop – тридневна практически семинар за създаване на компютърни игри, в който участваха разработчици и геймъри от цялата страна. Лектор бе Анди Тъч от компанията Unity 3D – един от разпознаваемите брандове в областта на технологиите за компютърни игри.  В него бе проведено и състезанието Game Hackathon, организирано съвместно с варненската компания Zariba. В рамките на 24-часовия маратон програмисти и дизайнери създаваха компютърни игри, включващи български исторически герои.

Представителите на Unity 3D и Zariba потвърдиха желанието си да бъдат сред основните партньори в обучението в магистърската програма „Компютърни игри и анимация“.

В резултат на тези събития много представители на фирми от бранша в България изявиха желание да работят в партньорство с Варненския свободен университет. Съвместната работа на фирмите и катедра „Информатика“ в обучението по програмата за компютърни игри и анимация ще бъде обогатено на база направените от тях препоръки.

Предложение за съвместна магистърска програма в областта на компютърните игри Варненският свободен университет е получил и от няколко чуждестранни университети.

Повечето модули в програмата съдържат практическа част, която създава много добри условия за експериментиране и работа в реална среда.

Магистърската програма е стабилна основа за успешна реализация в областта на софтуерния бизнес, фирми създаващи компютърни игри (видео, мобилни) и компании и организации работещи в областта на сериозните игри.

Кандидатите за обучение в програмата трябва да имат висше образование – образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”, и среден успех от дипломата за висше образование, не по-нисък от добър. Конкурсният изпит е събеседване или тест по Информатика. За успешно положен кандидатстудентски изпит се приема и сертификата, издаден от Варненския свободен университет за участие в Unity workshop 2014 и състезанието Game Hackathon.

За кандидатите с бакалавърска или магистърска степен в областта на информатиката продължителността на магистърската програма е два семестъра.

Желаещите да се включат в магистърската програма „Компютърни игри и анимация“ могат да се свържат с катедра „Информатика“ на Варненския свободен университет на тел 052/ 359572.

 


Видео галерия:


by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия