За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет предлага на студентите 4-месечно обучение в Тайланд

Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” предоставя възможност на своите студенти да се обучават в Тайландски университет за период от 4 месеца с месечна стипендия в размер на 800 евро.

Студентите, които се обучават в бакалавърски, магистърски или докторски програми във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” могат да кандидатстват за стипендия за 4-месечна мобилност в Международния колеж на Университета на Тайландската търговска палата в Банкок. Споразумението между двете образователни институции предвижда възможност за обучение в следните програми на английски език:

-        за студентите в образователно-квалификационна степен „бакалавър“: счетоводство, бизнес администрация и бизнес английски;

-        за студентите в образователно-квалификационна степен „магистър“: международна бизнес икономика, бизнес администрация и бизнес информатика;

-        за студентите в образователна и научна степен „доктор“: икономика

Повече информация за програмите на Международния колеж в Банкок можете да откриете тук: http://department.utcc.ac.th/intercollege/category/bangkok/academic-programs/)

Обучението се реализира по програма АСЕМ-ДУО Тайланд, подкрепена от тайландското Министерство на образование. За академичната 2014/2015 година програмата предвижда две места за студенти на Варненския свободен университет.

Кандидатите трябва да бъдат граждани на страна членка на ЕС, да са студенти в бакалавърска, магистърска или докторска програма във висше училище, акредитирано от компетентните органи в съответната държава, да имат задоволителен среден успех по системата на ECTS (за студенти от ОКС „бакалавър“ успех B по 70% от дисциплините, които изучава, а за студентите от ОКС „магистър“ или ОНС „доктор“ успех C по 70% от дисциплините. 

Желаещите да се включат в програмата трябва да не са кандидатствали и да не са получавали друга стипендия по програмата ДУО-Тайланд. Да бъдат в състояние да се включи в програмата през целия период на обучението и да преминат селекционна процедура.

За участие в нея трябва да представят своя автобиография на английски език в Europass формат до15 август 2014 г. на е-mail:  international@vfu.bg

За допълнителна информация: international@vfu.bg или на тел. 052 359 519.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия