За ВСУ "Черноризец Храбър"

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, ПРОФ. НИКИФОРОВ!

За всички нас от катедра “Архитектура и урбанистика ” на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" е чест и гордост, че в 11 годишната история на специалност “Архитектура” неизменно е присъствието на нашия учител, изтъкнат професионалист и един от най-бележитите представители на съвременното българско градоустройство проф. Иван Никифоров.

 Творческият му път е белязан от работа по конкурсни проекти и реализации за почти всички градове в България - общи и подробни устройствени планове, площадни и пешеходни пространства, централни зони, както и множество конкурсни разработки и реализации в чужбина. Всички тези реализации са се превърнали в пример за единство и интегритет на съставните елементи на градовете, за синтез на изкуствата и за създаване на мащабирани според човека пространства. Безспорен връх в професионалната кариера на проф. Иван Никифоров е работата по първите общи устройствени планове след 1989 г. на двата най - големи града в България - София и Варна.

 Проф. Иван Никифоров е автор на много книги и учебници в сферата на градоустройствената история и теория, както и на редица публикации, засягащи ключови проблеми на съвременното градоустройство. Във всички тях той неотменно систематизира резултатите от многогодишната си творческа дейност. През многото години преподавателска дейност, насочена в образованието по градоустройство, неизменно подкрепя студенти, дипломанти и докторанти в изграждането им като професионалисти.

 

Благодарим Ви проф. Никифоров за Вашата отзивчивост и множеството часове, които отделяте за творческото израстване на студентите и на преподавателите в катедрата. Желаем Ви още дълги години здраве и енергия за продължаване на Вашето творчество в академичната, научна и проектантска дейност!

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия