За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет открива съвременен офис за технологичен трансфер

С встъпителна конференция на 5 септември 2014 (петък) от 10,00 часа в зала Б3 на ВСУ „Черноризец Храбър” ще бъде официално открит Офис за технологичен трансфер за енергийно ефективни материали и технологии. Офисът еизграден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“  и с пълната поддръжка на ръководството на университета.

Офисът за технологичен трансфер е специализиран в областта на енергоефективните материали и технологии.Трите специализирани лаборатории, с които разполага, са оборудвани с високотехнологична съвременна апаратура за извършване на структурен анализ, топлофизични и механични изпитвания на материалите. Оборудването на лабораториите е единствено по рода си във Варна и региона. 

Благодарение на високотехнологичното оборудване и екипът от специалисти, офисът ще предлага на предприятия и фирми, потребители на енергийно ефективни материали и технологии, високо квалифицирана експертна, развойна и консултантска дейност

Офисът за технологичен трансфер към ВСУ „Черноризец Храбър” ще организира  и провежда обучителни срещи и семинари  в областта на енергийната ефективност, енергоефективните материали и технологии.

Допълнителна информация за дейността на офиса можете да намерите на неговата интернет страница: http://ott.vfu.bg/

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия