За ВСУ "Черноризец Храбър"

Конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“ ще обсъди актуални за бранша теми от 11 до 13 септември във Варна

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ ще бъде домакин на Международната научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, която ще се проведе от 11 до 13 септември 2014 г. Съорганизатори на форума са Научно-техническия съюз по строителство в България, Федерацията на научно-техническите съюзи, Камарата на строителите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Сред темите, които ще бъдат разгледани в рамките на форума са новите материали и технологии в строителството; постиженията в конструктивното проектиране и строителството; теоретичните и експерименталните изследвания в областта на конструкциите; сеизмичната механика и сеизмично инженерство; софтуера за проектиране; реконструкцията и усилването на строителни конструкции и съоръжения; хидротехническите съоръжения; фундирането на сгради и съоръжения; законодателството и нормативна база и проблемите на проектирането по Еврокодове.

Официалното откриване на конференцията е предвидено за 10:00 часа на 11 септември (четвъртък) 2014 г. в Зала 1 на Учебно-спортния комплекс на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия