Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Иновативните методи за подготовка на студенти са бъдещето

Доц. Кичекова, в академичните среди се дискутира, че вашият ВУЗ е изпълнил почти на 100% приема си за нови студенти за учебната 2014/2015 г. Как ще коментирате това – от гледна точка на демографската криза, на икономическите проблеми пред държавата, на очакванията на младите хора за бъдеща реализация?

В действителност през тази година броят на приетите студенти в специалностите „Строителство на сгради и съоръжения“ и „Пожарна безопасност и защита на населението“ във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ бележи значителен ръст в сравнение с последните три. Нещо повече – поради големия интерес Архитек­турният факултет на университета стартира обучение по двете специалности в Пловдив. А за да отговорим на изискванията на сектора, разгърнахме обучението по „Строителство на сгради и съоръжения“ в три специализации „Строителни конструкции“;  „Пътно строителство“ и  „Водоснабдяване и канализация“.

Причината за това не е нито демографска, нито икономическа. Това е резултат от усилията на преподавателите от катедрата и подкрепата на ръководството на университета. Успешната реализация на нашите студенти също е един от факторите, които допринасят за престижа на обучението, което предлагаме, сред младите хора. Въпреки добрите резултати ние продължаваме да развиваме академичния продукт с нови форми, гъвкав подход и съобразени с дефицитите на бизнеса специалности.
Създадохме специални програми за обучение на работещите в строителния бранш и в областта на пожарната безопасност. Сред работещите има добри специалисти, които поради една или друга причина не са имали възможност да получат образователна степен. Въпреки високата им квалификация този факт препятства тяхното професионално развитие, защото липсата на диплома им пречи да заемат по-високи постове. Университетът дава възможност на служителите в бранша да превърнат натрупания професионален опит и компетенции в образователна степен. Това се прави в много европейски страни, но е слабо познато у нас.
Ние приемаме предизвикателството да бъдем новатори в още една област на висшето образование. Магистърските програми „Строителен инженеринг“ и „Устойчиво градско развитие“ са следващото стъпало от този процес. Те са единствени по рода си в България и са резултат от потребността от специализирани кад­ри в тази област.

Вие сте ръководител на ключовата катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ в Архитектурния факултет на Варненския свободен университет  „Черноризец Храбър“.
За мен подготовката на строителни инженери е кауза, защото в тази професия грешките не се заплащат с пари, а с човешки живот. Предизвикателството е, че в България професията на строителя е сред изконните ни ценности. Няма българин, който да не е чувал за Кольо Фичето, превърнал се в икона на строителното и архитек­турното майсторство у нас. Едновременно с това секторът се развива много динамично и ние трябва да създаваме инженери, които да използват новите технологии и да бъдат конкурентни на световния пазар. Често споделям, че ние градим новото поколение български строители  с респект към традициите.
Дисциплините в учебната програма са тежки и изискват упоритост и концентрация, но специалист не се става лесно. Залогът е твърде висок и ние не можем да си позволим да правим компромис с подготовката на нашите студенти. За радост успехите на дипломираните във Варненския свободен университет архитекти и инженери  ни дават основание да смятаме, че сме избрали верния път.

Наред с прякото обучение на студентите в залите и лабораториите ВСУ е известен и с иновативните си методи на подготовка?
Новостите за някои за нас вече са една добра традиция. Още в началните курсове на обучение студентите ни имат практически занятия във водещи фирми от индустрията не само в България, но и в чужбина. Работата с експерти от практиката е нещо, което отдавна правим. Представители на строителния бранш и сектора на пожарната безопасност участват в учебния процес като експерти. Сформирали сме браншови настоятелства, които работят за актуализация на учебните планове и програми.
Вече седем години студентите от факултета участват в уъркшоп по устойчива архитектура. Техен ментор е проф. д-р инж. Масуд Есмайлу от Университета по архитектура във Венеция. За трета поредна година студентите ще работят с доц. инж. Хенк Ян Ферхаген от Технологичния университет в Делфт, Нидерландия. През октомври предстои провеждането на майсторски клас „Въведение в бреговото инженерство”.
Преди дни във Варненския свободен университет беше открит офис за технологичен трансфер. Той е част от платформа за практическо обучение на студентите в област­та на енергийната ефективност.
Прави впечатление, че вие се стремите да бъдете близо и до абитуриентите от специализираните професионални гимназии, които после с удоволствие приемат предизвикателството да станат ваши студенти…
Сред приоритетите в работата ни са съвместните проекти с учениците от професионалните гимназии по архитектура, строителство и геодезия, защото те са нашите бъдещи възпитаници. Срещите ни с тях им дават възможност да усетят академичната атмосфера и да направят информиран избор за своето бъдеще още преди да завършат гимназия. Тази година с подкрепата на ОП на КСБ – Варна, реализирахме един от най-успешните си проекти. Състезанието Varna Spaghetti Tоwer  събра ученици от професионалните гимназии по архитектура, строителство и геодезия от Варна, Добрич, Шумен, Пловдив и Велико Търново и студенти от специалностите „Архитектура“ и „Строителство на сгради и съоръжения“ на Варненския свободен университет в опит да провокира креативното им мислене в проектиране и изграждане на кули от… спагети.
Вече мислим за предизвикателството, което ще предложим на гимназистите следващата година. Платформата за креативни умения е отворена за участие на професионални гимназии, фирми и организации с интереси в областта на строителството и иновативните методи за обучение.


by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия