Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Студенти от Магистърска програма „Опазване на културното наследство“ участваха в научна експедиция с преподаватели и студенти от Миланския политехнически университет

Студентите от магистърската програма „Опазване на културното наследство“, с ръководител проф. д-р арх. Росица Никифорова проведоха лятна научно-учебна  експедиция в началото на месец септември. Обект на изследването им е Черноморския археологически парк „Дуранкулак“. Експедицията е осъществена съвместно с преподаватели и студенти от Миланския политехнически университет (Politecnico di Milano), Италия – партньор на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ по европейската програмата за академична мобилност "Еразъм".

Сред италианските гости бяха архитектите Нора Ломбардини и Доменико Кицонити – експерти в областта на опазването на културното наследство. Българската група бе ръководена от доц. д-р арх. Красимира Вачева, преподавател и практик с дългогодишен опит в опазването на недвижимото културно наследство и ас. арх. Жечка Илиева.

Експедицията бе реализирана с любезното съдействие на кмета на община Шабла – проф. Райна Бърдарева, директора на Регионалния исторически музей в Добрич - Костадин Костадинов и археолога Тодор Димов.

Задачата на сформираните два смесени мултинационални екипа от студенти бе да се изработят идейни проекти за социализация на археологическите разкопки, разкрити на Големия остров в Дуранкулашкото езеро. Двата проекта ще бъдат показани във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ непосредствено след официалната им защита в средата на месец ноември. Те ще бъдат представени пред публика в "Зелен образователен център" - Шабла, и в Регионалния исторически музей – Добрич.

Сътрудничеството на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ с Миланския политехнически университет в рамките на магистърската програма „Опазване на културното наследство“ е продължение на съвместната дейност на двете висши училища по проект SEHUD, финансиран от Европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия