За ВСУ "Черноризец Храбър"

Над 40 студенти от шест държави се обучават във Варненския свободен университет по програми за международен обмен

В рамките на действащи програми за международен обмен ВСУ „Черноризец Храбър“ прие 19 чуждестранни студенти от партниращи университети по програма „Еразъм+“ от Белгия, Полша, Португалия, Испания, Чехия и 20 чуждестранни студенти от Казахстан по линия на сътрудничеството с Международния казахско-турски университет (Hoja Ahmet Yasawi International Kazakh-Turkish University).

Чуждестранните студентите се обучават на английски език в специалностите "Бизнес администрация", "Право", "Психология", "Международни отношения", "Национална сигурност“, „Мода и мениджмънт в модата“ и „Информатика“ за зимния семестър на академичната 2014/2015 г.

По време на специално организирания въвеждащ ден за чуждестранните студенти,у те бяха приветствани от заместник-ректора на Варненския свободен университет проф. д-р Валери Стоянов и от ръководителя на отдел „Международна дейност и проекти“ д-р Благой Климов. Студентите имаха възможността да се запознаят със своите преподаватели, с бъдещите си колеги и със служители от различните административни структури. Те споделиха своите впечатления от топлия прием и уникалния университетски кампус.

Приемът на голям брой чуждестранни студенти на обмен е доказателство за  дългосрочните приоритети на Варненския свободен университет, свързани с интернационализацията на всички дейности и превръщането на висшето училище в модел за глобално академично партньорство.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия