За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет получи акредитация за професионално направление 3.7 "Администрация и управление"

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ получи поредното признание от Националната агенция за оценяване и акредитация /НАОА/ за професионално направление "Администрация и управление".  

Оценката за акредитация на обучението в образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ и „магистър“ е  една от най-високите в страната – 9.3 при максимална 10. Тя се отнася за специалностите в ОКС „бакалавър“: „Бизнес администрация и мениджмънт“ със специализации "Бизнес мениджмънт в туризма" и "Международен бизнес мениджмънт" и „Публична администрация и мениджмънт“ със специализации "Съдебна администрация" и "Административен мениджмънт", както и за магистърските програми от професионалното направление.

Една от най-високите - 9,4 от максимална възможна 10 е и акредитационната оценка на докторските програми „Социално управление“, „Организация и управление на производството“ и „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ от професионално направление „Администрация и управление“.

Високите акредитационни оценки са резултат от работата на мотивирания мениджърски и преподавателски екип, посветен на каузата да създава висококвалифицирани учени и експерти, конкурентни в международна среда.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия