Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

274 преподаватели се включиха в проекта за кариерно израстване

 

274 преподаватели от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ участваха в 18-месечния проект "Създаване и апробиране на система за кариерно израстване на преподавателите във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" (BG051PO001-3.1.09-0002), финансиран от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Резултатите от проекта бяха представени на 22 октомври в Руския център на университета.

 

Проблемът за кариерното израстване и квалификацията е най-съществената част от реформата във висшето образование. От квалификацията зависи и качеството на образователния процес, посочи президентът на Варненския свободен университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова.

 

В рамките на проекта са разработени и проведени 7 курса, насочени към съвременните информационни технологии в областта на обучението като онлайн анкети и тестове, нови методи за презентиране, средства за финансов и икономически анализ, средства за групова работа, работа с мобилни приложения, интерактивни дъски и др. 12 са проведените курсове по специализиран чужд език –.

 

Вече имаме 40 квалифицирани и сертифицирани преподаватели, които могат да преподават на английски език, обяви по време на пресконференцията ръководителят на департамент „Чуждоезиково обучение“ в университета проф. д-р Галина Шамонина. Тя определи работата по проекта като голямо предизвикателство за екипа на департамента и сподели мнението си, че чуждият език непрекъснато трябва да се усъвършенства.

 

Въпреки финализирането на проекта, обученията ще продължат като развиват вече постигнатото и работят за изграждане на обща дигитална компетентност, категорична е доц. д-р Галина Момчева – ръководител на катедра „Информатика“. Курсът „Дигитална компетентност“, част от обучението на преподавателите, ще бъде качен на сайта на Варненския свободен университет и в продължение на 2 месеца ще бъде публично достъпен, съобщи още доц. Момчева.

 

В рамките на събитието ръководителят на отдел „Международна дейност и проекти“ д-р Благой Климов запозна присъстващите с работата на университета по различни проекти, свързани с актуализирането на учебните планове в съответствие с изискванията на пазара на труда, студентските практики, създаването на офис за технологичен трансфер за енергийно ефективни материали и технологии и др.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия