Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

СРЕЩА НА БЪДЕЩИТЕ СТРОИТЕЛНИ ИНЖЕНЕРИ И АРХИТЕКТИ С БИЗНЕСА

   В навечерието на професионалния празник на строителя студенти и преподаватели от Архитектурния факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” севключиха в инициативата „Дни на отворените врати” на една от големите строителни компании в страната - „Комфорт” ООД. Събитието бе организирано по повод 25 годишнината от създаването на фирмата. В административния център „Комфорт бизнес център“ бъдещите строителни инженери и архитекти се запознаха с историята, развитието и дейностите на компанията. Те посетиха техническия отдел и се запознаха с работата на екипа. Студентите се срещнаха и с г-н Атанас Костурков - управител на фирмата. Той с удоволствие отговори на техните въпроси и им даде възможност да участват в ролева ситуация „Управител за един казус”. Сформираният екип от студенти получи задача да предложи решение на казус от строителната практика на фирмата. Благодарение на знанията си, придобити в университета и екипната работа, бъдещите строителни инженери и архитекти успяха да стигнат до правилното решение. Срещата продължи в корпоративния клуб на компанията, където се проведоха неформални разговори между студенти, преподаватели и представители на домакините.

 

   Инициативата на фирма Комфорт е един добър пример за сближаване и партньорство между бизнеса и образованието. Следвайки приоритетите в стратегията си за развитие, Архитектурният факултет се отзовава на всяка иновативна форма за сътрудничество с бизнеса и работи за успешната реализация на своите възпитаници.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия