За ВСУ "Черноризец Храбър"

Защо е важно да научим децата си да програмират?

По данни на ЕК над 90% от професиите днес изискват известни компютърни умения, същевременно с това броя на завършилите компютърни науки е в дисонас с търсените специалисти на пазара - до 2015 г. в България ще са необходими нови 25 хиляди специалисти. Ако не бъде намерено решение на този проблем, на европейско и национално равнище, можем да бъдем изправени пред недостиг от 900 000 компютърни специалисти до 2020 г. 

При ръст на икономиката под 1% в последните години, ИКТ секторът в България нараства с по 10% на година, криза няма, средната работна заплата в сектора е между 2000 и 3500 лева.

Демографската криза, ръстът на емиграцията и липсата на практически умения по време на образованието се открояват като основни предизвикателства в сектора.

Как да задържим децата си в България и как да бъде решен проблемът с младежката безработица, бяха част от обсъжданите теми по време на състоялата се през изминалата седмица конференция за децата и технологиите Digital KidZ, в която взе участие и доц. д-р Галина Момчева, ръководител на катедра "Информатика" във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”.

Доц. д-р Галина Момчева е човекът, който основава и развива Scratch обществото в България. Scratch е най-популярният “език за програмиране”, подходящ за деца над 8-годишна възраст, който им позволява да създават анимирани истории, интерактивни игри и сценарии за филми, без предварителна подготовка и познания, като същевременно ги учи на основните принципи във визуалното програмиране, развива творческото мислене и умения за комуникация.

Обучението по Scratch е един от основните акценти, залегнали в Европейската седмица на програмирането, която се сътоя само преди няколко дни за втора поредна година (11-17 октомври). Заместник – председателят на Европейската комисия Нели Крус и комисар Андрула Василиу призоваха министрите на образованието в страните – членски на ЕС да насърчат децата и популяризират уменията по програмиране в Европа, като част от решението на проблема с младежката безработица.

“Всяко взаимодействие между човека и компютрите се управлява чрез програмен код. Програмирането е навсякъде и е от съществено значение за разбиране на хиперсвързания ни свят. Програмирането е грамотността на днешния ден.”

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия