За ВСУ "Черноризец Храбър"

Ръководителят на катедра „Архитектура“ във Варненския свободен университет чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев с три почетни звания

Почетният знак на Столична община, званията „Почетен гражданин на Карнобат“ и „Почетен член“ на Съюза на ландшафтните архитекти в България получи в рамките на последните два месеца ръководителят на катедра „Архитектура“ на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев.

В деня на празника на София на тържествена сесия на Столичния общински съвет г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община и г-н Елен Герджиков – председател на Столичния общински съвет връчиха на чл.-кор. Атанас Ковачев „Почетния знак на Столична община“ за цялостния му творчески принос в развитието на София и във връзка с 60-годишнината му.

Повече от десетилетие (1998-2009) проф. Ковачев работи по Общия устройствен план на София и ръководи екипа разработил зелената система, отдиха и спорта във всички фази в процеса на планиране, проектиране, обсъждане, приемане и реализиране на плана. Проф. Атанас Ковачев е автор на два труда, свързани с урбанистичните аспекти на зелената система на столицата, в които анализира всички градоустройствени планове на София от Освобождението до наши дни.

На 26 септември в деня на празника на Карнобат чл.-кор. Атанас Ковачев получи поредното си отличие. Той бе удостоен със званието „Почетен гражданин на Карнобат“ за дългогодишната му научна, преподавателска и експертна дейност, както и за приноса му за архитектурната ни наука и практика в европейското и световното урбанистично развитие.

Вярвам всеки мой съгражданин носи дълбоко в сърцето си образа и спомена за Карнобат. Човек може да избира много неща на този свят – приятелите, работата, колегите, но не може да избира родния си град. Независимо къде го е отвел “големият кораб” на живота, къде е намерил пристанище, къде работи и живее - за Карнобат винаги ще има запазено място в сърцето, сподели по време на тържествената сесия на Общинския съвет на гр. Карнобат чл.-кор. Атанас Ковачев.

В началото на месец октомври на Тържествен форум на Съюза на ландшафтните архитекти в България (СЛА), проведен в Русе, проф. Йордан Кулелиев  – председател на СЛА удостои чл.-кор. Атанас Ковачев със звание „Почетен член на Съюза на ландшафтните архитекти в България“ за приноса му в развитието на специалността „Ландшафтна архитектура“ в България.

Щастлив съм, че много от моите студенти днес са отлични проектанти, президенти на проспериращи фирми, асистенти и доценти, доктори, хора, които създават удивителната красота в заобикалящия ни свят и обучават новото поколение „Ландшафтни архитектти“, сподели проф. Ковачев.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия