За ВСУ "Черноризец Храбър"

Възпитаници на факултет "Международна икономика и администрация" получиха дипломите си на тържествена церемония

Промоция на факултет "Международна икономика и администрация" на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", випуск 2014 от пролетна държавна изпитна сесия се проведе в петък 28 ноември 2014 г.

Общо 436 са абсолвентите от бакалавърските и магистърските програми на факултета, които успешно завършиха обучението си. Своите дипломи получиха 217 бакалаври от специалностите: Стопанско управление, Бизнес администрация, Публична администрация, Европеистика, Международни икономически отношения, Международни отношения, Финанси и счетоводство, Информатика и Международен маркетинг, от тях 15 са дипломантите, постигнали отлични резултати по време на своето обучение.

Дипломи получиха и 219 магистри, обучавали се в магистърските програми:

 • Управление на проекти, финансирани от ЕС
 • Европейска администрация
 • Административен капацитет,
 • Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса,
 • Бизнес администрация в туризма,
 • Международни преговори,
 • Финансов и банков мениджмънт и маркетинг,
 • Управление на международни бизнес проекти,
 • Международни финанси,
 • Международен маркетинг,
 • Софтуерно инженерство,
 • Финанси и счетоводство,
 • Маркетинг и връзки с обществеността в управлението на бизнеса, науката и културата.

На промоцията присъстваха проф. д-р Павел Павлов – заместник-ректор по научно-изследователската дейност на Варненския свободен университет, доц. д-р Елеонора Танкова – декан на факултет „Международна икономика и администрация“, доц. д-р Драгомир Кръстев – научен секретар на факултета, доц. д-р Мария Великова - ръководител на катедра „Администрация и управление”, доц. д-р Снежанка Овчарова – ръководител катедра „Международна икономика и политика” и доц. д-р Галина Момчева – ръководител катедра „Информатика. Сред официалните гости на събитието бяха членовете на браншовите настоятелства: г-жа Елена Бакалова – изпълнителен и регионален директор на група Варна, Societe Generale - Експресбанк; г-н Ивелин Иванов – Управител на компанията 158 Ltdи г-н Венелин Добрев – управител на фирма Beehave. Присъствието на представителите на бизнеса е знак да активната работа в посока на разширяване на възможностите за професионална реализация на абсолвентите.

 

По време на церемонията заместник-ректорът на ВСУ "Черноризец Храбър" проф. д-р Павел Павлов връчи диплома, грамота и награда на Лъчезар Росенов Георгиев  - абсолвент от магистърска програма „Европейска администрация“, завършил обучението си с най-висок резултат – отличен 6.00.

 

За пръв път в рамките на промоция на абсолвенти беше връчена и диплома за образователна и научна степен „доктор“ на д-р Силвия Тодорова. Идеята е това да се превърне в една от добрите университетски традиции, сподели заместник- ректорът проф. Павлов.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия