За ВСУ "Черноризец Храбър"

Студенти получиха сертификати за участие в стажантската програма „Организация и технология на работа във верига хотели в к.к. „Ривиера“

Сертификати за успешно проведено практическо обучение на студентите от специалност "Бизнес администрация и мениджмънт" бяха връчени на 3 декември 2014 г.  от  г-жа Анелия Василева - управляващ директор на "Ривиера" АД. Стажантската програма „Организация и технология на работа във верига хотели в курортен комплекс „Ривиера“ е резултат от сътрудничеството на Варненския свободен университет с туристическия бизнес. 

Всяка година университетът създава нови възможности за студентски стажове и практики. Това прави възпитаниците на висшето училище едни от най-добрите специалисти, които придобиват практически умения още по време на следването си и се превръщат в предпочитани кандидати за свободните работни позиции.

Участниците в стажантската програма изразиха удовлетворението си от получените знания и практически умения. От своя страна директорът на курортен комплекс „Ривиера“ г-жа Анелия Василева оцени партньорството с университета като изключително полезно за професионалното изграждане на младите специалисти в туризма.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия