Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Партньорска среща по проект "Bread Intern"

Проект LLP-LdV/TOI/2013/RO/032 "Bread Intern".

Секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Трансфер на иновации"

 

Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" е домакин на партньорска среща по двугодишния проект  "Bread Intern", в който университетът  участва в качеството си на партньорска организация. Срещата се провежда на 21 и 22 януари 2015 г.

Проектът е съфинансиран по програма "Учене през целия живот", секторна програма "Леонардо да Винчи", Трансфер на иновации и възлиза на 246 879,00 евро.

Водещата организация по проекта е румънската Асоциация на работодателите в мелничарската и хлебопекарна промишленост - ROMPAN в партньорство с Института за интегрирано обучение (Instituto de Formación Integral, S.L.U.- IFI) в Испания, Националният изследователски институт за развитие и за хранителни биоресурси (National Research& Development Institute for Food Bio-Resources), Румъния, и Техническата и индустриална професионална гимназия Ататюрк (Ataturk Technical and Industrial Vocational High School- ATEML), Турция.

Целта на проекта е да изведе на преден план проблемите, които учениците  от професионалните - технически училища от мелничарската и хлебопекарна промишленост трябва да преодолеят, за да останат в училище, да идентифицира възможностите, предлагани от тази индустрия като бъдещ работодател и да повиши  интереса на обучаемите към тази професионална сфера.

 

На срещата ще бъде обсъдено провеждането на състезанията “Младежите и мелничарската и хлебопекарна промишленост”, които ще се проведат в Румъния и Турция. Участниците ще коментират и възможностите за практическо обучение на студентите, което да ги запознае с дейността на фирмите от бранша.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия