За ВСУ "Черноризец Храбър"

Руският център на ВСУ навлиза в седмата си година

В присъствието на приятели и партньори, сред които първият секретар на  Посолството на  Русия в България, представител на Министерството на образованието и науката на Руската федерация - г-н Роберт Шестаков, консулът в Генералното консулство на Русия във Варна г-н Максим Альошин,  директорът на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ на Община – Варна г-жа Лилия Христова, старши експертът Цонка Кузманова от РИО- Варна, директорът на СОУ „Гео Милев“ - г-жа Йорданка Юнакова, директорът на 8 СОУПЧЕ „Ал. Пушкин“ - г-н Светлан Илиев, много студенти, преподаватели и приятели,Руският център на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ отбеляза своят 6-ти рожден ден.

На празника присъстваха Президентът на ВСУ – проф. д.ик.н. Анна Недялкова, ректорът на университета – проф. д.пс.н. Галя Герчева, вицепрезидентите на ВСУ – доц. Кр. Недялков и г-н Яни Янев, зам. ректорът  - проф. П. Павлов, деканите на трите факултета, директорът на технологичния институт  и  ръководители на отдели. 

С кратко слово към гостите се обърна проф. д.ик.н. Анна Недялкова, която подчерта значението на университетския Руски център в стратегията за интернационализация на ВСУ, и сподели дълбокото си убеждение, че докосването до руския език, литература, история и култура не само разширява хоризонтите на мисленето, но и подпомага кариерното развитие на младите специалисти. Тя изрази надеждата си, че много абитуриенти ще изберат да се обучават във Варненския свободен университет поради факта, че могат да изучават руски език и да сертифицират знанията и уменията си.  Президентът на университета обяви и качествено новата придобивка за ВСУ - резултат от плодотворното партньорство с Фонд „Русский мир“: откриването на Виртуална читална зала на Руската държавната библиотека с безплатен свободен достъп до Електронната дисертационна зала, с което се разширяват възможностите на българските и чуждестранните докторанти и млади учени да черпят информация от най-новите разработки в своята професионална област.  Знанието на руски език е ключът към ползването на тази богата научна информация.

Над 25 хиляди са посетителите на центъра за шестте години от неговото съществуване. Тук са проведени повече от 15 семинари, 6 международни квалификационни школи, кръгли маси, изложби, конференции и научни форуми, публични лекции и езикови стажове в Русия. Своите умения са усъвършенствали над 700 преподаватели. Центърът е носител на множество награди и дипломи за добрата си работа, висок професионализъм и успешно реализирани партньорства.

Доказателство за това е и високата оценка на изпълнителния директор на фонд „Русский мир“ Владимир Кочин, който при едно от посещенията си в центъра сподели: „Във Варненския свободен университет знаят много точно как да постигнат най-високо ниво на образование, и то не само на думи, а с конкретни дела.

Визитната картичка на центъра е Международната лятна квалификационна школа „Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд“, в която участват млади преподаватели по руски език от 13 европейски страни.

Създаден с цел да бъде информационно-ресурсен и образователен център в помощ на ученици, студенти, преподаватели и граждани, Руският център на Варненския свободен университет предлага идеална образователна среда не само за изучаващите руски език, но и за специалисти от други професионални области. Запазена марка на центъра са нестандартните идеи и събития, които привличат участници от цял свят, планирани в програмата му и за 2015 година.

Поздравления за работата на университета и неговия Руски център бяха поднесени от г-н Роберт Шестаков и г-н Максим Альошин. Г-н Шестаков честити рождения ден на центъра и отбеляза, че това е един от активните центрове в Европа, чрез който университетът реализира интересни грантови проекти. В приветствието си г-жа Лилия Христова подчерта, че вече шест години Руският център на университета е притегателно място не само за обучение и квалификация на русисти и изучаващи руски език, но и творческа площадка, което несъмнено допринася Варненският свободен университет да продължава да бъде не само уникална образователна институция във Варна, но и жизнеутвърждаващо културно средище. 

Получени бяха поздравителни адреси от Изпълнителния директор на Фонд „Русский мир“- г-н В.В. Кочин, от проф. д-р Запрян Козлуджов – ректор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, от РИО - Варна, от Столична библиотека, от директори на средни учебни заведения от цялата страна.

В разговора активно се включиха и студентите от Русия и Казахстан – Вита  Петровская (4 курс, специалност „Бизнес администрация и мениджмънт“) и Халиф Гильов (подготвителен курс), които споделиха впечатленията си от обучението в университета и усещането си за Руския център  като втори роден дом.

Студентът от 3 курс, специалност „Международни икономически отношения“  Димитър Иванов – участник в отбора на ВСУ, завоювал 2 място на Международния студентски фестивал по руски език в Белград  през септември миналата година, разказа за фестивала, емоцията и приятелите, намерени с помощта на руския език.

 По традиция бяха наградени студенти за отлични постижения в изучаването на руски език в университета и активно участие в мероприятията на Руския център. Грамоти и книги получиха  Симона Ангелова и Симона Видолова (2 курс, специалност „Международни отношения и право“); Теодора Панайотова и Незиха Османова (1 курс, специалност „Международни отношения и право“).

По повод   годината на литературата в Русия, бе обявен конкурс „Величието на човешкия дух в руската литература“. В конкурса могат да участват ученици от 11- и 12 клас, които да проявят таланта  и майсторството си, в която и да е жанрова сфера -  стихотворение,  разказ, есе  или рисунка. Победителят в него ще стане лауреат на стипендия на Руския център на ВСУ,  която дава възможност за обучение в избрана специалност със стипендия, покриваща 100% от таксата за обучение в първи курс.

По повод годината на литературата и като финал на празника ученичката Теа Стоянова от СОУ „Гео Милев“, лауреат на Супер-финала в Москва на международния конкурс „Живата класика“, представи  разказа на Константин Паустовски  „Кошница с елхови шишарки“. Нейният път към победата на този престижен международен конкурс в Москва започна също от ВСУ, където се проведе регионалният тур на конкурса.

„Нашите успехи са резултат не само на много труд, но и благодарение на ръководството на Университета, гледащ на центъра като на инструмент, който го отваря към света и привлича все повече студенти, владеещи или желаещи да изучават руски език в университета”, сподели директорът на Руския център проф. д-р Галина Шамонина. Сред постигнатото тя открои и работата по договора за създаване на тестови център на Института Пушкин и възможността за получаване на международни сертификати по руски език. Навлизайки в седмата година от своето съществуване Руският център има амбицията не само да бъде културен прозорец към света, но и да продължи да реализира проекти, свързани с иновационните технологии в обучението. В плановете на центъра присъства и организирането на изнесени семинари за учители и ученици от различни български градове. През предстоящата година центърът ще съдейства за реализирането на магистърски програми на ВСУ съвместно с руски университети и включване на университети - партньори от Русия в програмата Еразъм+.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия