За ВСУ "Черноризец Храбър"

Министърът на образованието и науката на работно посещение във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“

Министърът  на образованието и науката проф. д-р Тодор Танев беше на работно посещение днес (28 януари) във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. 

В рамките на посещението си той се срещна с ръководството на висшето училище и се запозна с перспективните направления в дейността на Варненския свободен университет, в контекста на стратегическото развитие на европейското образователно пространство. Сред обсъжданите теми бяха интернационализацията на образователната и научно-изследователската дейност и излизането на нови образователни пазари на основата на франчайз; разширяването на обучението на чуждестранни докторанти в университета разработването на значими международни и национални проекти; разширяването на студентската и преподавателска мобилност по Еразъм +.

Представени резултати и добри практики за академично партньорство на университета с бизнеса и работодателските организации. Министър Танев оцени високо инициативите на Варненския свободен университет за разработването на инструментариума на Иновативната стратегия за интелигентна специализация, клъстерите на компетентност и др.

Министър Танев сподели вижданията си за осигуряване на ново качество на образователния процес и научно-изследователската дейност на основата на съвременни европейски показатели в синхрон с изискванията за повишаване качеството на преподавателския състав.

Министър Танев отбеляза нарастващия авторитет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър “ като един от водещите частни български университети, който въвежда иновативни подходи и разширява партньорството си с водещи чуждестранни университети. Той подчерта необходимостта от осигуряване на реална  равнопоставеност между държавното и частното висше образование в България, като важен фактор за успешно развитие на реформата на висшето образование у нас.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия