За ВСУ "Черноризец Храбър"

Виртуална читална зала на най-голямата библиотека в Европа отвори врати във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“

Достъп до пълните текстове на дисертационни трудове, защитени в Русия, имат посетителите на първата по рода си у нас Виртуална читална зала на Руската държавна библиотека (РДБ), която отвори врати във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

РДБ е най-голямата обществена библиотека в Европа и втората в света по обем на библиотечния фонд, който надвишава 45 и половина милиона единици на 367 езика.Фонд „Русский мир“ осигурява на университета свободен достъп до Електронната дисертационна зала на библиотеката, разширявайки възможностите на българските докторанти и млади учени да черпят информация от най-новите разработки в своята професионална област.

Десетте работни места с достъп до богатия библиотечен фонд са за период от една година в рамките на пилотен проект на ВСУ„Черноризец Храбър“ и Фонд „Русский мир“.

Руската държавна библиотека е уникално хранилище на оригиналите на дисертации, защитени в Русия от 1944 година насам. Всяка година в РДБ постъпват около 30 000 дисертации (20 000 за образователна и научна степен „доктор“ и 10 000  за научна степен „доктор на науките“). 

Библиотеката предоставя възможност на Варненския свободен университет за достъп до пълните текстове на дисертации и автореферати в електронна форма, което дава уникална възможност на много читатели да получат информация с висока научна стойност.

Каталогът на Електронната библиотека е в свободен достъп, след регистрация от администратора на Виртуалната читална зала на РДБ в Руския център и Библиотеката на Варненския свободен университет.

Електронната библиотека с дисертации на РДБ съдържа повече от 650 000 дисертации и автореферати  във формат PDF, защитени  в Русия, представени в 24 раздела: 

 

 1.  Физико-математически науки 
 2.  Химически науки 
 3.  Биологически науки 
 4.  Изкуства
 5.  Технически науки 
 6.  Селскостопански науки 
 7.  Исторически науки 
 8.  Икономически науки   
 9.  Философски науки 
 10. Филологически науки 
 11. Географски науки 
 12. Юридически науки 
 13. Педагогически науки 
 14. Медицински науки 
 15. Фармацевтични науки 
 16. Ветеринарни науки 
 17. Геоложки науки 
 18. Архитектура 
 19. Психологически науки 
 20. Военни науки 
 21. Социологически науки 
 22. Политически науки 
 23. Културология 
 24. Науки за земята. 

В Електронната библиотека с дисертации на РДБ има възможност за търсене на информация по: 

 • ключови думи;
 • по заглавия на публикации;
 • име на автора;
 • предметен рубрикатор;
 • по дата на публикацията;
 • по целия текст.

Виртуалната читална зала е качествено нова придобивка заВарненския свободен университет "Черноризец Храбър", който има получени акредитации за образователна и научна степен "доктор" по 27 специалности. В университета се обучават близо 80 български и чуждестранни  докторанти. Амбицията на научно-изследователския екип на университета е той да продължи да се развива като елитен изследователски център за Източна Европа, Балканите и Черноморския регион.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия