За ВСУ "Черноризец Храбър"

Проектът „Иновативен модел за трансфер на знание и иновации между Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" и Университета в Ковънтри" е сред най-успешните проекти в България

Проектът „Иновативен модел за трансфер на знание и иновации между Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" и Университета в Ковънтри" е сред най-успешните проекти, реализирани в България по линия на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, обяви във Варна заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова.  Министър Русинова посети Варненския свободен университет по повод финалното отчитане на проекта, на което освен проектният екип присъства ръководството на университета, преподаватели, студенти и представители на медиите.

Като ключов за успешното и устойчиво развитие на Варненския свободен университет, определи проекта неговият ръководител, президентът на ВСУ „Черноризец Храбър“ проф. д.ик.н. Анна Недялкова.

Събитието беше фокусирано върху успешните практики и устойчивите модели – резултат от проектната дейност. Координаторът на проекта проф. д-р Теодора Бакърджиева представи многообразието от дейности, имащи за цел да се изградят у студентите нови умения за нови работни места чрез обучение по предприемачество и проектно базиран подход в образованието.

В рамките на проекта са реализирани пет майсторски класа по теми, свързани с дигиталното предприемачество, разработването на компютърни игри и приложения, дигиталния маркетинг, алтернативното финансиране на бизнеси с помощта на мрежите на „бизнес ангели“ и социалното предприемачество. 10 са проведените семинари, свързани с игровизацията в бизнес среда, управлението на промените, инвестиционните фондове и Start up-и в България и др.

Сред ключовите резултати от проекта е учреденият университетски фонд за подкрепа на студентското предприемачество, който няма аналог у нас.

Целевата група за участие в проекта „Иновативен модел за трансфер на знание и иновации между Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" и Университета в Ковънтри" е нараснала от 85 на над 500 участници в различните дейности.

Добрите практики на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ ще помогнат на екипа на министерството на труда и социалната политика в разработването и надграждането на политиките в областта на младежкото предприемачество и намаляването на безработицата сред младите. Мястото, което университетът заема в създаването на социално отговорни хора е много важно, подчерта в заключение заместник-министър Русинова.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия