За ВСУ "Черноризец Храбър"

Студенти на Варненския свободен университет в Института по публична администрация

Студенти от  Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ се срещнаха с представители на Института по публична администрация. В срещата, проведена на 9 март 2015 г. в ИПА, участваха 21 студенти от магистърските програми Европейска администрация и мениджмънт  и Управление на проекти, финансирани от фондове на ЕС.

Служителите на ИПА представиха дейността на Института и неговите най-нови инициативи, а студентите имаха възможност да изложат своите виждания за обучението на служителите в държавната администрация и да направят предложения за подобряване на програмата за въведение в държавната служба.

Срещата е организирана в рамките на, подписания през май 2014 г.,  Меморандум за сътрудничество между Варненския свободен университет и Института по публична администрация.

   

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия