За ВСУ "Черноризец Храбър"

Доц. Марта Зеебауер представи публична лекция на тема „Информационно-комуникационните технологии в интелигентните градове”.

Публичната лекция на тема „Информационно-комуникационните технологии в интелигентните градове” на доц. д-р инж. Марта Зeeбауер, преподавател по архитектура на компютърни системи и заместник-декан на  факултета по информатика в Университета Обуда (ObudaUniversity), Унгария, представи развитието на компютърните системи и информационно-комуникационните технологии и значението им в проектирането на интелигентни градове.

Доц. Зеебауер гостува на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ в рамките на програма „Еразъм +“ на Европейската комисия. Тя се срещна със студенти и преподаватели от Архитектурния факултет и факултет „Международна икономика и администрация”. Публичната лекция предизвика интереса на аудиторията и с представените проекти, разработени от студенти на университета Обуда, за развитие на интелигентни градове (SmartCities).

В срещи на ръководствата на катедрите „Строителство на сгради и съоръжения” и „Информатика” с доц. д-р инж. Марта Зeeбауер бяха обсъдени възможностите за бъдещо партньорство между двете академични институции.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия