За ВСУ "Черноризец Храбър"

С рекорден ръст на записаните студенти специалността „Строителство на сгради и съоръжения“ във Варненския свободен университет отбелязва своята 20-годишнина.

Амбициите ни са да отбележим 20-годишнината на специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ подобаващо, не само с нов ръст на студентите въпреки кризата, но и с множество събития, които да бъдат интересни, както за ангажираните със строителство, така и за широката публика – споделя в интервю за вестник „Строител“ доц. д-р инж. Милена Кичекова – ръководител катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ към Архитектурния факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия