Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

ВСУ и Народната астрономическа обсерватория и планетариум "Николай Коперник" отбелязаха заедно Денят на космонавтиката

Студенти и преподаватели от ВСУ „Черноризец Храбър“ взеха участие в събитията, посветени  на Деня на космонавтиката. Те са организирани по съвместна инициатива на Руския център на Варненския свободен университет и Народна астрономическа обсерватория и планетариум "Николай Коперник".

 

Над 70 ученици, студенти от Варненския свободен университет, както и методистът на Руския център участваха в събитията организирани от университета и НАОП "Николай Коперник" на 9 април. В специалните ученически конкурси участници бяха ученици от варненски училища.

 

Денят започна с лекция на тема „От Циолковски до звездите“, която запознава участниците с най-значимите дати и личности, свързани с Космоса. По време на лекцията беше направена и специална демонстрация в звездната зала на планетариума, посветена на космонавтиката. След като се запознаха с историята на първия полет в космоса и известните имена в космонавтиката участниците имаха възможност да приложат получените нови знания в подготвената им от Руския център на ВСУ викторина „Първи в космоса“. Всички се представиха много добре.  Журито награди отличилите се с най-много верни отговори:   Михаил Томов, Дамян Димов и Ирина Томова .

 

Най-малките участници се включиха в състезанието „Космическо яйце“ и рисуваха великденски яйца в три тематични направления: космически яйца, яйца – космически апарати и яйца – извънземни същества. Първите места заеха  Димитър Бояджиев от ОУ «П. Р. Славейков»,  Диляна Ковачева от ОУ «А. Кънчев»  и Юлия Моралийска от СОУ «Св. Климент Охридски».             Директорът на Народната астрономическа обсерватория и планетариум  д-р Свежина Димитрова  благодари на студентите от ВСУ  и ги покани да участват и в бъдещи съвместни проекти. 

Денят на космонавтиката се отбеляза и в самият Руски център. Студенти - първокурсници и курсисти от курсовете по руски език гледаха филма «Нашият  Гагарин».

На учениците от гимназиалния курс - участници в кръжоците на НАОП бяха представени бакалавърските и магистърските програми на Варненския свободен университет, както и графиците за прием и предимствата, които носи обучението в университета.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия