За ВСУ "Черноризец Храбър"

Майсторски клас „Интегрирани решения от Актив, или как да си сменим шапките”?

Майсторски клас „Интегрирани решения от Актив или как да си разменим шапките?” се проведе на 18 и 19 април във Варненския свободен университет.

Майсторският клас беше открит от президента на ВСУ "Черноризец Храбър" проф. д.ик.н. Анна Недялкова. Лектори в него бяха Симеон Симов - бизнес лидер и управляващ съдружник в „Актив“ ООД и осем експерти от екипа на компанията.

Над 70 студенти от магистърските програми на факултет „Международна икономика и администрация”: Европейска администрация и мениджмънт, Управление на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз, Администрация и право, Финансов и банков мениджмънт и маркетинг, Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса, Управление на международни бизнес проекти, Финанси и счетоводство, Финансов одит се включиха в майсторския клас.

Събитието е част от богатата програма на международната академия „Знание и иновации”.

В рамките на форума, под формата на работен процес и реални казуси, в продължение на два дни, експертите от Актив споделиха с участниците своя практически опит, свързан с прилагането на интегрирани решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса и администрацията.

Участниците в майсторския клас изразиха удовлетворението си от получените знания и практически умения.

Симеон Симов отправи покана към участници да кандидатстват в стажантската програма на „Актив“ ООД, която ще им даде възможност да надградят получените знания и умения в реалната работна среда.


by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия