За ВСУ "Черноризец Храбър"

Отборът на Варненския свободен университет с първо място в националното североизточно състезание по решаване на казуси

Второто национално североизточно състезание по решаване на казуси в областта на наказателното право се проведе във Варненския свободен университет на 19 април. Състезанието, организирано от кръжока по Наказателно правораздаване към ВСУ "Черноризец Храбър", воден от съдия Росица Тончева от Варненския окръжен съд и катедра "Правни науки" на Варненския свободен университет, взеха участие студенти от юридическите факултети на  три университета. Варненският свободен университет бе представен от три отбора, Софийският университет "Св. Климент Охридски" от  два и Русенския университет "Ангел Кънчев участва в състезанието с  един отбор.

Почетното място на председател на  журито зае проф. д-р Лазар Груев, преподавател по наказателно право, автор на множество научни трудове и бивш председател на Върховния касационен съд на Република България. В състава на журито участваха  съдия Росица Тончева от Окръжен съд - Варна и доц. д-р Кремена Раянова, преподавател от Русенския университет "Ангел Кънчев".

  Състезанието бе открито с приветствия от в.и.д. ръководител катедра "Правни науки"на ВСУ - доц. д-р Емилия Сидерова.

Според регламента на състезанието след изтеглянето на първият казус от възможните и  подготвените  два варианта от проф. д-р Лазар Груев, бе изтеглен и жребий за определяне на противниковите отбори и заеманата от тях позиция в съдебния спор, обвинение и защита. Участниците разполагаха с един час за решаване на първия казус, след което според реда на явяване започнаха устните състезания, последвани от реплики и дуплики. След представянето им, журито определи в състезанието да продължат два от отборите на ВСУ "Черноризец Храбър", един от отборите на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и отбора на Русенския университет  „Ангел Кънчев”.

Във втория кръг състезателите имаха два часа за решаване на новия казус. Жребият определи първия и втория отбор на домакините от ВСУ "Черноризец Храбър да се изправят един срещу друг, а срещу отбора на Софийски университет "Св. Климент Охридски"  да се изправи този на  Русенски университет "Ангел Кънчев.

На финала журито заслужено отсъди първо място за втория отбор на ВСУ "Черноризец Храбър" в състав: Налян Свиленова Христова - капитан,  Десислава Гърдева, Енчо Николов и Полина Иванова.

Втори се класира първия отбор на ВСУ "Черноризец Храбър", с капитан Габриела Панайотова и членове Пламена Нанкова, Благой Зайков и Мила Цонева . Трето място заеха два отбора, този на  Софийския университет "Св. Климент Охридски" в състав Петър Калчев - капитан, Десислава Данова,  Антония Тончева, Весела Динева и Камелия Андонова  и отборът на Русенския университет "Ангел Кънчев", с капитан Любослав Любенов и членове Виктория Пенчева, Самуил Славев, Богомил Димов и Горан Златков.

По време на награждаването председателят на журито проф. д-р Лазар Груев изказа удовлетвореността си от отличната подготовка на участниците в състезанието и сериозното отношение към поставените задачи. Той им пожела да запазят желанието си за усвояване на знания и отборния дух. 

Съдия Росица Тончева пожела на участниците успешна реализация и изказа надежда, че скоро биха могли да се срещнат като колеги в съдебната зала. Като отговор на изказаното от съдия Тончева, проф. д-р Лазар Груев добави: "А защо не и във Върховния касационен съд!".

Отборите, заели първите три места,  бяха наградени с медали и предметни награди,  връчени лично от вицепрезидента на ВСУ "Черноризец Храбър"  г-н Яни Янев, който пожела на победителите попътен вятър и все така да уважават избраната от тях бъдеща професия. Организаторите бяха предвидили награди и за всички останали участници в равностойната надпревара.

Участниците от Кръжока по наказателно право от ВСУ "Черноризец Храбър", Енчо Николов и Благой Зайков, с кавалерски жест подариха спечелените медали на ръководителя  си,  съдия Росица Тончева, изразявайки общата благодарност и уважение към всеотдайния й труд и отделеното време за подготовката и отличното представяне на всички студенти от кръжока.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия